Menu Sluiten

En nog…

En nog …

– HAGOK-coronaquiz mei 2021

– HAGOK-coronaquiz mei 2020

– Archeologiedagen 31 mei 2020: boekenbeurs: geannuleerd omwille van COVID-19

– HAGOK heeft in 2020 de opmaak van een repertorium van het klokkenpatrimonium in de regio Haacht ondersteund en gaat hiervan een boek uitgeven. Het geografische kader bestrijkt vijf pastorale zones in het dekenaat Aarschot, met daarin de huidige gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Tremelo en Rijmenam. Alle klokken komen aan bod: ‘luiklokken’ in de kerken, klokken uit kloosters, scholen, kapellen, pastorijen of andere religieuze gebouwen, beiaarden (zoals die van Baal), en klokken van hoeves, burgerhuizen of andere wereldlijke gebouwen en in privébezit. Wie een klok in bezit heeft mag contact opnemen met Guy Saelemaekers: g.saelemaekers@skynet.be of 016/20 05 95. HAGOK coördineert het geheel. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de Stuurgroep Erfgoed (Herent) en de Beiaardschool (Mechelen), en de medewerking wordt aangezocht bij de heemkringen Ravensteyn (Boortmeerbeek), de Botermolen (Keerbergen), het Hoefeyser (Rijmenam), de abdij van Park (Heverlee), de provincie Vlaams-Brabant, en de KULeuven.

– Op 11 november 2018 nam HAGOK ook deel aan de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand.  De voorbije 4 jaar schonk HAGOK op systematische wijze aandacht aan en ondernam het initiatieven om de betekenis van de ‘Groote Oorlog’ voor de omgeving van Haacht historisch te omkaderen.

– HAGOK gaat verder op de weg van vernieuwing: op zondag 27 mei 2018 was het pubiek getuige van een ‘Re-enactment WO II Haacht’. Als hoofdactiviteit was er de live heropvoering van de ‘veldslag uit de meidagen van 1940 in onze regio’. Bij deze slag langs de Dijle wekken groepen van Duitse en ‘geallieerde’ (Belgische, Engelse en Franse) soldaten met hun wapens en materieel de Duitse inval in België en de Achttiendaagse veldtocht tot leven. De strijd vond plaats aan het gedeelte van de KW-linie ter hoogte van de antitankgracht, de bunker en het cointet-element aan de Dijle te Haacht. 

– Hagok nam in 2018 – samen met het Davidsfonds Haacht – deel aan de nacht van de geschiedenis met een ludiek fotospel.  An de hand van een vijftigtal oude foto’s leerden de deelnemers de geschiedenis van Groot-Haacht op een verrassende maner beter kennen.

– Op 4 juni 2017 nam HAGOK deel aan de Breughelfeesten te Haacht en organiseerde er een Mini ‘Vraag- en antwoordspel’ over Groot-Haacht, in voorbereiding en als ’teaser’ op de dorpskwis oftewel het MAXi ‘Vraag- en antwoordspel’ dat we op 20 maart 2018 organiseren.

De teaser was een succes want 48 mensen namen die namiddag deel!

– Op 17 februari 2016 presenteerde HAGOK samen met het Davidsfonds van Rotselaar in de Mena te Rotselaar de filmvoorstelling ‘Ma Bister’ van Lydia Chagoll, ingeleid door Gerd Cavents, Klara presentatrice en redactrice. Lydia Chagoll becommentarieerde ter plekke de historische doorkijk in het leven van de Sinti en de Romabevolking, met in het bijzonder aandacht voor de vervolgingen tijdens het naziregime

– Tijdens de Heemdag in oktober 2015, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Gust Vandegoor uit Haacht, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het 32ste eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Gustaaf Vandegoor, een van de pioniers die aan de basis lagen van de oprichting van de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK), nu uitgegroeid tot een begrip in de ganse regio.

Uitreiking eremerk aan G.Vandegoor

– Op 26 maart 2015 brachten hunne majesteiten, Koning Filip en Koningin Mathilde, een bezoek aan Kampenhout en Haacht.  Roger Casteels en Gust Vandegoor mochten er namens de gemeente een geschenk aanbieden aan hunne majesteiten.  Zij overhandigden het meesterwerk “1914 in de regio Haacht – Kleine dorpen in de Groote Oorlog” en “De Eerste Wereldoorlog in het dagboek der Tildonkse ursulinnen”.

– Haachtenaren Gust Vandegoor en Roger Casteels mogen zich sinds begin 2015 ereburger van Haacht noemen, omwille van hun bijdrage aan de geschiedschrijving over Haacht en omiiggende gemeenten.  Gust Vandegoor stond mee aan de wieg van Hagok en publiceerde in 1986 met “De geschiedenis van het Breughels Gasthof” zijn eerste boek.  Later volgden onder meer nog werken over de geschiedenis van het kanaal Leuven-Mechelen en het opleidingsschip Mercator.  Roger Casteels is bestuurslid van Hagok en publiceerde onder meer “800 jaar Domein de Spoelberch” en “WOI in het dagboek van de Tildonkse Ursulinen”.  Samen brachten ze het meesterwerk “1914 in de regio Haacht – Kleine dorpen in de Groote Oorlog” en “1940 in de regio Haacht” uit.  Deze twee historici schreven tientallen bijdragen over de geschiedenis van de gemeente en ondersteunden de geschiedbeleving door deelname aan de organisatie van talrijke evenementen over de geschiedenis van hun gemeente. Beide mannen kregen namens de gemeenteraad  de oorkonde uitgereikt.  Zij symboliseren bij uitstek de missie die Hagok vzw zich stelt.

– HAGOK trad op als gastvereniging, met medewerking van de gemeente Haacht, voor de Provinciale vergadering Heemkunde Vlaams-Brabant te Haacht op zondag 26 oktober 2014.  Thema van de dag was W.O. I.

– Voorzitter Bart Minnen trad als gids op voor de dagexcursie in de regio  van de Western Front Association – afdeling België – een vereniging die de herinnering aan WOI en zij die streden – levend wil houden. Deze kenners van de slagvelden van WOI waren onder de indruk van het belang van de uitvallen van uit Antwerpen en van de weerslag ervan op het terrein, die ook nu nog goed herkenbaar is.

– HAGOK verliet na 17 jaar zijn oude vertrouwde gebouw, het oude gemeentehuis van Wespelaar, om zijn intrek te kunnen nemen in het nieuwe gemeenschapscentrum Den Breughel te Haacht, weer dank zij de medewerking van het gemeentebestuur van Haacht.

– HAGOK neemt sinds 2013 deel aan de jaarlijkse verenigingenbeurs van de gemeente Haacht.