Menu Sluiten

Met dank aan de vrijwilligers

HAGOK – vrijwilligersdrink 30.1.2024

Onze grote groep van vrijwilligers bleef in 2023 erg actief. We waren met 61 in 2016, met 87 in 2019! Nu zijn we met 90 actieve vrijwilligers! Dat is schitterend en we danken hen daarvoor.

We zetten onze huidige ploeg even op een rij:[1] Bernar Victor, Bijnens Luk, Bollaerts Luc, Bonne Arnold, Bries Ann, Caes Ward, Casteels Vera, Casteels Roger, Ceulemans Luc, Claes Filip, Clarysse Geertrui, Cleynhens Jan, Coppens Wilfried, Debois Jean-Marie, De Jaegher Peter, De Kay Jan, Delauré Frans, De Wachter Els, De Wachter Griet, De Wachter Ingrid, De Wachter Leo, De Wolf Johan,  Geens Arie, Geens Peter, Gordts Jan, Kennis Jos, L’enfant Omer, Leysen Danny, Lissens Gerrit, Massien Yves , Michiels Jos, Minnen Bart, Moelants Lieven, Peeters Jan, Persoons Eric , Poelmans Luk, Potvlieghe Ghislain, Rombouts Luc, Schoovaerts Philippe, Soille Richard, Somers Guido , Stas Hilde,  Teughels Jef, Van Aerschot André, Van Bruystegem François, Van den Eynde Marcel, Van der Elst Jan, Van  der Elst Jeroen,  Van der Jeught François,  Van der Vorst Anke, Vander Merken Peter, Van Dijck  Jan, Van Dyck Julia, Van Dyck Jos, Van Eldere Dirk, Van Huyck Christel, Van Lani Stefan, Vandenberghe Noël,  Vandecauter Arlette, Vandesande Jo, Vangeel Luc, Van Haute Nick, Van Herck Nancy, Van Peer Philippe, Van Pee Johan, Vens Freddy, Verdonck René, Verelst Wim, Volckaerts Steven, Vleugels Ludo, Vloebergh Martine, Vranckx Jo, Vroom Marnix, , Wets Rik, Wynants Griet en Wils Bart.

Sinds begin 2023 kwamen daar nog een twaalftal vrijwillige medewerkers bij: Behets Paul, Briers Ronny, Buls Wilfried, Caes Griet, De Smedt Paul, Hendrix Philippe, Machtelinck Myriam, Olbrechts Richard, Piens Joachiem, Retsin Dominique, Van den Wouwer Jan en Van der Beken Tim.

De taken waarmee de HAGOK-vrijwilligers aan de slag gaan, situeren zich op vijf grote domeinen. Het HAGOK-documentatiecentum met 2 suppoosten, 2 publicatiebeheerders en een bibliothecaris; het tijdschrift HOGT met over de voorbije 2 jaar 24 auteurs, 5 redacteurs, 2 vormgevers en 24 ronddragers; de evenementenploeg met 5 programmamakers-projectleiders en 39 projectassistenten; de administratie met 2 verslaggevers, 1 financieel beheerder en 1 secretaris; de communicatieploeg met 1 copywriter, 2 vormgevers en 2 mediaspecialisten.

Onze vrijwilligers zijn actief op hun eigen tempo, telkens op die domeinen die hen het meest boeien, soms individueel en soms in groep. Er was één activiteit in 2023 waarbij op één dag 15 HAGOK-vrijwilligers actief waren. HAGOK kijkt vooruit. We nodigen je uit om onze vrijwilligersploeg te vervoegen. Voor eender welk domein ben je welkom, de keuze is aan jou.  We zorgen voor de gepaste omkadering. Als je meer informatie wil contacteer: Ward Caes: 0476/05 36 24, ward.caes@telenet.be

[1]       Zijn we een naam vergeten? Laat het ons a.u.b. weten.

Vrijwilligers laten van zich horen!

Gespreid over een jaar zijn er voor HAGOK soms een 60-tal vrijwilligers actief. Een indrukwekkende groep! De ene doet wat minder, de ander wat meer, elk op zijn of haar eigen tempo en naar eigen wens. Dit kan al vanaf 1 uur per maand. Allen zijn zo onvervangbaar.

De vrijwilliger zet zich in voor één of andere taak: ons tijdschrift HOGT, een evenement, onze administratie, onze promotie, onze bibliotheek, onze website of voor ons documentatiecentrum.

Je begrijpt dat je bij ons je passie kan waarmaken op een domein dat je het meest boeit. HAGOK staat ook niet stil. Dit geeft kansen aan nieuwe vrijwilligers. Zo zijn er steeds enkele mogelijkheden voor nieuwe vrijwilligers.

Projectleider: je wil met behulp van anderen al eens een project van HAGOK coördineren, of mee bedenken .

Suppoost: je wil al eens mee ons HAGOK-documentatiecentrum openhouden op een dinsdagavond en er geïnteresseerden ontvangen.

Vormgever: je wil meewerken aan onze uitstraling en onze communicatie mee vorm geven.

Secretaris: je wil het secretariaat mee behartigen.

Postman: je bent bereid 3 keer per jaar een 30-tal van onze magazines rond te dragen in Kampenhout of in Holsbeek

Projectassistent: je wil graag meehelpen tijdens onze voordrachten: vb: tappen, zaal inrichten, foto’s nemen of technisch assisteren bij geluid en belichting…

Archivaris: je wil het archief van het HAGOK-documentatiecentrum mee helpen inventariseren, ordenen en beheren

Laat ons weten als je er iets in ziet. Voor alle domeinen ben je welkom als nieuweling, van eender welke leeftijd. We zorgen voor de gepaste omkadering en/of begeleiding. Als je meer informatie wil contacteer: Ward Caes: 0476/05362, ward.caes@telenet.be