Menu Sluiten

Met dank aan de vrijwilligers

Vrijwilligers laten van zich horen!

Gespreid over een jaar zijn er voor HAGOK soms een 60-tal vrijwilligers actief. Een indrukwekkende groep! De ene doet wat minder, de ander wat meer, elk op zijn of haar eigen tempo en naar eigen wens. Dit kan al vanaf 1 uur per maand. Allen zijn zo onvervangbaar.

De vrijwilliger zet zich in voor één of andere taak: ons tijdschrift HOGT, een evenement, onze administratie, onze promotie, onze bibliotheek, onze website of voor ons documentatiecentrum.

Je begrijpt dat je bij ons je passie kan waarmaken op een domein dat je het meest boeit. HAGOK staat ook niet stil. Dit geeft kansen aan nieuwe vrijwilligers. Zo zijn er steeds enkele mogelijkheden voor nieuwe vrijwilligers.

Projectleider: je wil met behulp van anderen al eens een project van HAGOK coördineren, of mee bedenken .

Suppoost: je wil al eens mee ons HAGOK-documentatiecentrum openhouden op een dinsdagavond en er geïnteresseerden ontvangen.

Vormgever: je wil meewerken aan onze uitstraling en onze communicatie mee vorm geven.

Secretaris: je wil het secretariaat mee behartigen.

Postman: je bent bereid 3 keer per jaar een 30-tal van onze magazines rond te dragen in Kampenhout of in Holsbeek

Projectassistent: je wil graag meehelpen tijdens onze voordrachten: vb: tappen, zaal inrichten, foto’s nemen of technisch assisteren bij geluid en belichting…

Archivaris: je wil het archief van het HAGOK-documentatiecentrum mee helpen inventariseren, ordenen en beheren

Laat ons weten als je er iets in ziet. Voor alle domeinen ben je welkom als nieuweling, van eender welke leeftijd. We zorgen voor de gepaste omkadering en/of begeleiding. Als je meer informatie wil contacteer: Ward Caes: 0476/05362, ward.caes@telenet.be