Menu Sluiten

Missie

Wapenschild van HAGOK

De vereniging heeft tot doel de historische en oudheidkundige belangstelling van de bevolking uit het gebied Mechelen, Aarschot, Leuven in het algemeen en de kennis over het verleden van de regio Haacht in het bijzonder te bevorderen.

Ze wil dit doen door de publicatie van haar tijdschrift met als benaming : Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift ‘HOGT’, monografieën, voordrachten, tentoonstellingen, archeologisch en genealogisch onderzoek, het organiseren van uitstappen en groepsreizen in binnen- en buitenland, het nemen van initiatieven ter bescherming van het regionaal historisch en oudheidkundig patrimonium alsook het bijhouden van documentatie raadpleegbaar in het documentatiecentrum.