Menu Sluiten

Overzicht titels uit HOGT

INHOUDSOVERZICHT  tot/met 2019

Voor een download, klik hier  (Download de pdf, druk op ctrl+f en typ in het zoekvak uw gezocht woord)

INHOUDSOVERZICHT  tot/met 2019

ALGEMEEN

1 SWEECK P., Archeologie en genealogie in het parlement, 3 (1988), 36-38. (zie ook Algemeen (89, 171)).

85 VAN AERSCHOT A., Pater Damiaan achterna. Een onvergetelijk bezoek aan Molokaï, 4 (1989) 260-263.

86 VANDER ELST J., De Rotselaarse orgelbouwer Leonardus Drijvers (1827-1892), 6 (1991) 237-241.

(Bevat een lijst van alle kerken waar zich een orgel van L. Drijvers bevindt).

87 -, De laatste trein. Een merkwaardige lezersbrief, 4 (1989) 113-115.

(Station van Mechelen, 1944).

88 VAN ROMPUY A., Het zesde internationaal gildecongres te Leuven (8 april 1989), 4 (1989) 236-246.

89 SWEECK P., Archeologie en genealogie in het parlement, 4 (1989), 258-259; 5 (1990) 149-150, 212-219; 6 (1991) 244-245. (zie ook Algemeen (1, 171)).

90 SWEECK P., Normandië, 30 jaren na D-day. Een reisverslag, 6 (1991) 76-83. (1973)

91 VANDESANDE J., “Hoe men de laserije sal kennen”. Een 17de-eeuwse handleiding bij de diagnose en behandeling van de melaatsheid uit de leprozerie van Terbank te Heverlee, 4 (1989) 44-53.

166 CASTEELS R., Het 5de Linieregiment keerde weer … (mei 1940), 9 (1994) 215-223.

(ook Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen).

167 DE WACHTER A., Belangrijk bericht (1796)!, 8 (1993) 148.

(verbod op gebruik van de aanspreektitel “mevrouw”; afkondiging in Rijmenam).

168 GEENS J., De bewogen gewetensproblemen van pastoor Servrancx (Rijmenam) en vele confraters (1802-1815), 8 (1993) 202-212; 9 (1994) 19-34, 112-121.

(talrijke parochies uit de provincies Antwerpen en Brabant, o.m. Baal, Bonheiden, Buken, Holsbeek, Leuven, Mechelen, Perk, Putte, Rillaar, Schriek, Wespelaar, Wezemaal).

169 MEULEMANS G., De buurtspoorwegen in de regio Haacht, 9 (1994) 140-146 (eerste hoofdstuk; algemeen-technisch); 202-214.

170 MINNEN B., Jan van Wakkerzeel (2de helft 14de eeuw) en de legende van Sint-Barbara, 8 (1993) 166-173.

(ook Wakkerzeel, Ninde (Werchter-Tremelo)).

171 SWEECK S., Archeologie en genealogie in het parlement, 8 (1993), 250-255; 9 (1994) 156-162. (zie ook (1, 89)).

172 VAN BELLE J., De Boerenkrijg in Vlaanderen, 8 (1993) 145-147.

173 VANDEGOOR G., Het aantal slachtoffers van de Grote Oorlog, 8 (1993) 242-247.

234 CAES W., Archeologische site Vrouwenpark te Rotselaar. Beschrijving van de belangrijkste structurele resten uit de eerste opgravingscampagne (1997), 12 (1997) 287-300.

235 CAES W., VAN ELDERE D., MINNEN B., Vier grafzerken en een 13de-eeuwse grafzerk van een onbekende abdis uit de abdij Vrouwenpark te Rotselaar, 13 (1998) 204-225.

236 MINNEN B., Heerlijke vrijheden in het hertogdom Brabant. Een onbekende reeks privileges voor de dorpen van de heerlijkheid Rotselaar (1407-1522), 11 (1996) 194-201.

237 MINNEN B., Historisch en kunsthistorisch belang van de abdij Vrouwenpark (Rotselaar): een beknopte schets, 12 (1997),6-12.

294 -, De vlucht in mei 1940. Het verhaal van Hendrik Van Bael uit Werchter, 16 (2001) 252-261.

295 CASTEELS R., Dit is het verhaal van Maurille Martial … Een teruggevonden oorlogsdagboek (1940-1945), 16 (2001) 61-75.

296 CASTEELS R., Franz de Haas de Teichen (1889-1985), edelman, kunstenaar en … legionair, 16 (2001) 245-251.

297 CASTEELS R., Over tijdrekening en kalenders, 15 (2000) 6-15.

298 GORDTS J., De bewogen carrière van Léon Vincart, gevolmachtigde minister van België in Venezuela (° Huy, 22 april 1848, + Tildonk, 6 juli 1914), 16 (2001) 115-128.

299 HENDRICKX G., m.m.v. CASTEELS R., De tragedie van het fort Loncin nabij Luik, 14 (1999) 263-271; 15 (2000) 65-73.

300 LAUWERS J., Het wedervaren van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en prinses Charlotte van België als keizer en keizerin van Mexico (1864-1867), 15 (2000) 142-153, 247-256; 16 (2001) 40-52, 103-114.

301 VANDEGOOR G., Het leven en streven van een blinde hertog: Louis Engelbert van Arenberg (1750-1820), 15 (2000) 48-56.

575 CRESENS A., Veldpost uit de Eerste Wereldoorlog, 29 (2014) 220-241.

576 VANGEEL L., Over de zondagsrust, 29 (2014) 284-287.

661 MINNEN B., Hagok verwerft drie laatmiddeleeuwse perkamenten uit de 15de-16de– eeuw, 30 (2015) 96-98.

700 CAES W. &  WILS B.,  Jager-verzamelaars op het riviereiland  Haacht Sint-Adriaan na de laatste ijstijd, 33 (2018) 83-93.

701 CAES W., Een zilvermunt van keizerin Maria-Theresia in 1750?, 33 (2018) 212-222.

702 CAES W., Het spoor van de Neanderthaler en van de eerste homo sapiens in onze regio, 33 (2018) 310-311.

703 VANGEELl L., De kardinaal en de kermis, 32 (2017) 30-35.

745 CASTEELS R., Es ist so schön Soldat zu sein. Nostalgie, 34 (2019) 95-112.

RA LAUWERS J., Had de befaamde beeldhouwer Charles Vanderstappen banden met Steenokkerzeel en Haacht?

(Haacht, Steenokkerzeel)

RA VANDESANDE J., VAN DER HAEGHEN J., Kruiden en planten te Haacht. Een overzicht van de 19de-eeuwse flora, 18 (2003) 165.

(Haacht, Rotselaar, Bierbeek, Herent, Holsbeek, Kessel-Lo, Muizen, Tildonk, Wilsele, Wijgmaal).

RA VANDEGOOR G., De bewogen maidentrip van het schoolschip Mercator onder leiding van kapitein-commandant Remy Van de Sande (1932), 18 (2003) 270-279.

RA ARRAZOLA DE OÑATE J., Van Baskenland naar Wakkerzeel: de familie Arrazola de Oñate, 19 (2004) 91-92.

RECENSIES

288 ANDRIES G., Begijnendijk vóór 1796. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot, 11), Aarschot, 1996, 208 p. – 12 (1997) 95-97 (MINNEN B.).

289 ANDRIESEN J., Pastoor Ghyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling, in : E. Put, M.J. Marinus en H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A, vol. 22), Leuven, 1996, 459-469 (Boortmeerbeek, Buken, Hever). – 12 (1997) 94-95 (MINNEN B.).

290 DOPERE F. en MINNEN B., De verborgen romaanse toren (2de helft 11de eeuw) in de Sint-Pieterskerk te Rotselaar, in : Monumenten en landschappen, 16 (1997) 38-54. – 13 (1998) 104-105 (VANDESANDE J.).

291 GORDTS J., Inventaris van het Tildonk parochiearchief, Tildonk, 1996, 127 p. – 11 (1996) 185-186 (J. Kennis).

292 SCHROEVEN W.(ed.), Beschryvinghe ders stadt Aerschot door Rumoldus Wetz. Wedersamenstelling door Willy Schroeven. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot, 12), Aarschot, 1996, 512 p. – 12 (1997) 97-99. (MINNEN B.).

293 VAN AUTENBOER E., De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 96A en B), 2 dln., Tilburg, 1993-1994. – 10 (1995) 192-194 (MINNEN B.).

362 MINNEN  B. e.a., Ermelindis van Meldert, Meldert, 2000. – 16 (2001) 82 (VANDESANDE J.).

363 de MOREAU de GERBEHAYE C., Inventaires des archives d’Arenberg. Archives du palais d’Arenberg à Bruxelles. Seigneuries – Domaines. Aarschot, Bierbeek, Heverlee et Rotselaar, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1999. – 16 (2001) 82-84 (MINNEN B.).

364 -, Het hertogdom Aarschot in het Arenbergarchief te Brussel. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven van 29 september 2000 tot 16 december 2000, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2000. – 16 (2001) 84 (MINNEN B.).

365 VAN ISTERDAEL H., Inventaris van de archieven van de heerlijkheden het land van Rotselaar (O.Vl.) (1421-1798 (1808)), de Wouterink (1532-1775), van Ginderbinnen (1631-1789), Latem en Lilare (1613-1795), Brussel, 1995. – 16 (2001) 84-85 (MINNEN B.).

366 BIJSTERVELD A.­-J. e.a., Het herengoed van Waalre. De Heren, het Kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940, Waalre, 2000. – 16 (2001) 85-86 (MINNEN B.).

367 WOUTERS R., Dat aardig volkske van Tremelo. Tremelo’s woelige jaren. Tremelo, 2000. – 17 (2002) 105-106 (VANDESANDE J.).

368 LAUWERS J., Vlaamse volksliederen regio Steenokkerzeel, Heemkundige Kring ‘Ter Ham’, Steenokkerzeel, 2001. – 17 (2002) 106-107 (VANDEGOOR G.).

369 CASTEELS R. en VANDEGOOR G., 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de KW-stelling, HAGOK, 2002. – 17 (2002) 221-222 (VANDESANDE J.), 21 (2006) 314  (Bulletin d’information, Tome VIII, Fasicule 12 (oct-déc 2003) van het Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaires)

427 ROEGIERS J. e. a., Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadelijk huis in Vlaanderen en Nederland – deel 3, Leuven, 2002. – 17 (2002) 343-344 (MINNEN B.).

428 BERCKMANS J., GEETS  R. e. a., Van Wicmale tot Wijgmaal, Wijgmaal, 2002 – 17 (2002) 346 (VANDEGOOR G.).

429 WOUTERS R., Zo waren ze, die van Tremelo, Tremelo, 2002. – 17 (2002) 344 (SWEECK P).

430 PIOT M., Geschiedenis van Herent – Van Prehistorie tot 21ste eeuw, Herent, 2003 – 18 (2003) 182 (J. Gordts).

431 VAN HUMBEEK F., Het verdronken vliegveld van Keerbergen, Keerbergen, 2003 – 18 (2003) 292 (VANDESANDE J.)

432 PUT E., Inventaris van het archief van de Sint-Hubertusparochie en van de Tafel van de H. Geest te Wakkerzeel (1389-1984), Leuven, 2004 (Rijksarchief te Leuven, Inventarissen, 33), 85 p., 19 (2004) 214 (MINNEN B.).

433 COOMANS T., ‘The Medieval Architecture of Cistercian Nunneries in the Low Countries’, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 103 (2004) 62-90 – 20 (2005) 101 (VANDESANDE J.).

434 MINNEN B., ‘Middeleeuwse beeldhouwkunst op zegels. Het voorbeeld van het conventszegel van de abdij Vrouwenpark’, Belgisch tijdschrift voor numismatiek en zegelkunde 150 (2004) 203-216 – 20 (2005) 102 (VANDESANDE J.).

437 VAN LANGENDONCK W., De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, 1979 – 20 (2005) 196 (J. Gordts), 302 (CASTEELS R.).

438 AERTS A., Wakkerzeel, het stille dorp, 2005 – 20 (2005) 194 (J. Gordts).

439 WOUTERS R., Messenvechters in de Brabantse Kempen, 2005 – 20 (2005) 299 (J. Gordts).

571 DEBOIS J.M., Franca media inferior. Genealogie der vorstenfamilies in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen (800-1500) (Bonheiden, eigen beheer, 2007), 23 (2008) 105-106 (MINNEN B.).

572 WOUTERS R., Spraakmakende processen in de Brabantse Kempen, 23 (2008) 201-202 (J. Gordts).

573 HAMELS J., Wielerparels uit de regio Haacht, 23 (2008) 204 (CASTEELS R.).

574 WOUTERS R., De vier seizoenen in mijn ecologische siertuin, 24 (2009) 286-278 (J. Gordts).

658 VANGEEL L., De Sint-Martinusparochie van Rijmenam. 135 jaar geschiedenis, (W. De Vos), 27 (2012) 213-214.

659 CRESENS A., De Leuvense vaart van de vaartkom tot Wijgmaal. Aspecten uit de industriële geschiedenis van Leuven, (A.C.), 27 (2012) 323-324; 28 (2013) 112.

660 WOUTERS R., Van Amer tot Zwigger. 1000 Tremelose bijnamen. Delen 1 en 2, (J. Gordts, 27 (2012) 326-327. 28 (2013) 334.

AFZONDERLIJKE DORPEN EN STEDEN

De artikels geven we per deelgemeente, dus per historische dorpseenheid van vóór de gemeentefusies van 1977.

AARSCHOT

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (183, 242, 303, 306, 309,311, 374, 378, 435, 436), Recensies (292).

AFFLIGEM

* Zie Regio (304).

ANTWERPEN

* Zie Regio (435).

ALSEMBERG

* Zie Regio (304).

ASSE

* Zie Algemeen (235), Regio (304).

AVERBODE

* Zie Regio (304, 374, 382).

BAAL

113 DE LELYS E., Een ongeluksvogel uit de klas van 1807 uit Baal, 5 (1990) 42.

411 MINNEN B., Documenten over de hoeve van de graaf van Ursel in Baal (1655-1800), 21 (2006) 112-125.

746 JANSEN I. – Het oudste goud van Vlaanderen: het verband tussen een maïsveld in Baal (Tremelo) en het iconische prehistorische monument van Stonehenge, 34 (2019) 142-154.

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (86, 168), Regio (95, 102, 175, 435, 436)

BEERZEL

* Zie Bronnenlijsten (165, 233, 378).

BEGIJNENDIJK

185 GEENS J., Paasplicht anno 1821 te Begijnendijk, 8 (1993) 148.

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (183).

BERG

* Zie Regio (183, 242, 304, 375, 435), Haacht (198).

BERLAAR

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

BERTEM

* Zie Algemeen (301), Regio (242, 374).

BETEKOM

* Zie Bronnenlijsten (165, 233),  Regio (435), Rotselaar (212).

BEVER

* Zie Regio (304).

BIERBEEK

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (303, 309, 374).

BIERK (Bierghes)

* Zie Regio (304).

BINKOM

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

BONHEIDEN

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (168), Regio (112, 242).

714 DEBOIS J.M., De heren van het Hof van Berentrode (Bonheiden) uit de families Wyts en Baert (16de – 18de eeuw), 33 (2018) 184-197

747 DEBOIS  J.-M., De heren van het hof van Berentrode (Bonheiden) uit de families Wyts en Baert, 16de – 18de eeuw (vervolg), 34 (2019) 16-25

BOOISCHOT

* Zie Werchter(482).

BOORTMEERBEEK

11 WOLLEBRANTS F., De familie Van Gorp en Boortmeerbeek, 3 (1988) 186-195. (vervangen door Boortmeerbeek (115)).

114 VAN AERSCHOT A., Kent U ze nog ? De boekefretters van Boortmeerbeek, 5 (1990) 95-97.

115 WOLLEBRANTS F., De familie Van Gorp en Boortmeerbeek, 4 (1989), 6-15, 54-62. (vervangt Boortmeerbeek (11)).

116 WOLLEBRANTS F., De geschiedenis van de Boortmeerbeekse brouwerij “Het Sas”, 1900-1967, 4 (1989) 188-200.

186 VANDEGOOR G., De sasseniersfamilie Hambrouck te Boortmeerbeek, 7 (1992) 148-154.

443 SOBRIE M., Uit de autobiografie van Constant Van de Weyer (1898-1974), 20 (2005) 273-288; 21 (2006) 44-58, 180-197, 261-276; 22 (2007); 83-100

598 WOLLEBRANTS F., Een stukje familiegeschiedenis… ‘Meester Wollebrants’ van Boortmeerbeek, 26 (2011) 66-82.

599 WOLLEBRANTS F., Een stukje familiegeschiedenis… Een kleine Haachtenaar in ‘den Grooten Oorlog’, 26 (2011) 145-165.

600 WOLLEBRANTS F., Een stukje familiegeschiedenis… Hollebeke mei 1940 – mei 2012 27(2012) 292-302.

601 CASTEELS R., Boortmeerbeek 1914 26 (2011) 285-289.

602 PEETERS J., De heerlijkheid Audenhoven te Boortmeerbeek in de late middeleeuwen 27 (2012) 220-228

669 WOLLEBRANTS F., Dames en heren, voor u speelt thans ten dans… het orkest Pit Storms en zijn Zwervers, 31 (2016) 100-110.

715 WOLLEBRANTS F., Dames en heren, voor u speelt thans ten dans… het orkest Dolf Pelgrims, 32 (2017) 182-199.

BRUSSEGEM

* Zie Regio (304, 374).

BRUSSEL

* Zie Regio (304, 436), Haacht (322).

BUIZINGEN

* Zie Regio (304).

BUKEN

444 DE BECKER J., Huwelijksdispensaties voor parochianen van Buken (1681-1799), 22 (2007), 231-239

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (86, 168), Regio (112, 238, 244, 304, 378), Wespelaar (288), Recensies (289).

DIEGEM

* Zie Regio (436).

DIEST

* Zie Regio (304).

DILBEEK

* Zie Regio (304).

EDINGEN (Enghien)

* Zie Regio (304).

ELEWIJT

* Zie Regio (304, 374, 377).

ERPS-KWERPS

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (304, 372, 374, 435).

EVERE

* Zie Regio (375, 436).

GALMAARDEN

* Zie Regio (304).

GELRODE

* Zie Bronnenlijsten (165, 233, 378).

GOETSENHOVEN

* Zie Regio (374).

’s GRAVENBRAKEL

* Zie Tremelo (410).

GRIMBERGEN

* Zie Regio (374).

GROOT-BIJGAARDEN

* Zie Regio (304, 374).

HAACHT

12 VAN AERSCHOT A., De cholera-epidemie van 1866, 1 (1986) 20-24.

13 VAN AERSCHOT A., Genealogische gestes te Haacht, 2 (1987) 67-68.

14 VAN AERSCHOT A., Een Haachtenaar met vier nationaliteiten, 3 (1988) 111.
(Petrus De Coninck, 1777-1872).

15 VAN AERSCHOT A., De Haachtse herbergen van vandaag, gisteren en eergisteren, 1 (1986) 6-16; 2 (1987) 6-20, 76-91.

16 VAN AERSCHOT A., John Beckwith, missionaris in Noord-Amerika (1841-1863), 3 (1988) 39-49.

17 VAN AERSCHOT A., Een marktlied over een vreselijk ongeval te Haacht-Station, 1 (1986) 37-39.

18 VAN AERSCHOTA., Over het nut van de “betonnen muur”, 3 (1988) 89-91.

19 VAN AERSCHOT A., De pioniers van de Haachtse wielersport, 3 (1988) 146-153. (zie ook Haacht (118)).

20 VAN AERSCHOT A., Post en postman: bijdrage tot de geschiedenis van meer dan 100 jaar dienstverlening, 3 (1988) 126-131.

21 VAN AERSCHOT A., Wie van de drie?, 1 (1986), 24.

(familie Verhaegen).

22 ARTOOS F., Opvoering van het Herodesspel door de Haachtse St.-Sebastiaansgilde voor de TV in 1956, 1 (1986) 56-59.

23 – , “Blootznijpers”, 1 (1986) 64. (1597).

24 BOUTHE J., Grondeigendom te Haacht in het midden van de 19de eeuw (1862), 1, (1986), 40-45; 49-53.

25 CAES W., Het archeologisch onderzoek van de Kraneveldshoeve te Haacht, 1 (1986), 60-63.

26 CAES W., Een post-middeleeuwse kraagkandelaar te Haacht, 3 (1988) 33-35.

27 CAES W., De tweede opgravingscampagne op de Kraneveldshoeve te Haacht, 3 (1988) 64-68.

28 COOLS J., Bijdrage tot de geschiedenis van de Haachtse folklore en de Haachtse kinderspelen, 1 (1986) 24-31.

29 COOLS J., Cornelius Van Beethoven, leenman van de hertog van Aarschot, 2 (1987) 66.

30 COOLS J., De gemeente Haacht: de schepenbank, 1 (1986) 25-35.

31 COOLS J., Haacht: 1813-1815, 3 (1988) 106-111.

32 COOLS J., Haachtse gichten en peertskeuren, 2 (1987) 41-52, 111-122, 214-220.

33 COOLS J., De Haachtse grafzerken, 2 (1987) 158-170; 3 (1988) 11-23 (zie ook Haacht (36, 123)).

34 COOLS J., Oude Haachtse huisnamen, 1 (1986) 6-12.

35 COOLS J., Van Heetvelde en Van Dieve, Haachtse grondbezitters, 3 (1988) 222-225.

36 COOLS J., Zerkstenen aan de buitenzijde van de kerk te Haacht, 3 (1988) 169-179 (zie ook Haacht (33, 123)).

37 DEWINTER A., Het spook van de Kraneveldshoeve te Haacht, 2 (1987) 148.

38 – , Uit het archief van Emiel Mommens, 1 (1986) 55-56 (tolrecht aan de Hansbrug, 1798).

39 – , Uit het archief van Emiel Mommens, 2 (1987) 140 (waterlopen, 1839).

40 – , Uit het archief van Emiel Mommens, 2 (1987) 196-197 (Haacht, 1813-1815).

41 – , Uit het archief van Emiel Mommens, 3 (1988) 132-133 (bareelrecht, 1864).

42 – , Uit het archief van Emiel Mommens. Overstromingen in 1820, 3 (1988) 10.

43 – , Uit het archief van Emiel Mommens: een politiereglement uit 1823, 1 (1986) 57-58.

44 – , Uit het archief van Emiel Mommens, secretaris te Haacht van 1933 tot 1965, 1 (1986) 64 (“naakt”-loper, 1841).

45 – , Uit het archief van Emiel Mommens. Uit de beraadslagingen van de gemeenteraad, 1835, 2 (1987) 52.

46 VANDESANDE J., Het archeologisch onderzoek van de Kraneveldhoeve te Haacht, 1 (1986) 57-58.

47 VANDESANDE J., Het dak van de Haachtse St.-Remigiuskerk tijdens de 17de eeuw, 1 (1986) 2-13, 51-55.

48 VANDESANDE J., Haacht 300 jaar geleden, 1 (1986) 36-42.

49 VANDESANDE J., De Haachtse Dijk : een historische oplossing voor een waterig probleem, 3 (1988) 100-103.

50 VANDESANDE J., De Haachtse kaas, een vergeten delicatesse, 3 (1988) 52-54.

117 VAN AERSCHOT A., De bewogen geschiedenis van “het college” te Haacht, 5 (1990) 43-52, 128-139.

118 VAN AERSCHOT A., De pioniers van de Haachtse wielersport, 4 (1989) 26-35. (zie ook Haacht (19)).

119 CAES W., De derde opgravingscampagne op de Kraneveldshoeve te Haacht, (1988), 4 (1989) 70-75.

120 COOLS J., Branden en brandgevaar te Haacht (1799-1835), 5 (1990) 6-14.

121 COOLS J., De Haachtse familie Thielemans, 6 (1991) 34-46.

122 COOLS J., Verhanging, verdrinking, moord en zelfmoord te Haacht, 1815-1850, 5 (1990) 111-115.

123 COOLS J., Zerkstenen aan de buitenzijde van de kerk te Haacht, 4 (1989) 36-43. (zie ook Haacht (33, 36)).

124 – , De Lombaardenlaan (Haacht), 4 (1989) 273-274.

125 MINNEN B., Een 14de-eeuwse vermelding van de afspanning op de Neelsheide te Haacht, 5 (1990) 148.

126 MINNEN B., Nog een donjon te Haacht, 5 (1990) 93-94.

127 VAN NOTEN F., Het groot spel van de drij koningen te Haacht, 4 (1989) 201-203.

128 – , Uit het archief van Emiel Mommens. Moorddadige afrekening in 1847, 4 (1989) 155.

129, Uit het archief van Emiel Mommens. Waar stond de Haachtse galg ?, 4 (1989) 203.

130 VANDEGOOR G., De geschiedenis van het Haachtse gemeentehuis, 5 (1990) 19-22.

131 VANDEGOOR G., Herinneringen aan generaal de Coune, 5 (1990) 98-103.

132 VANDESANDE J., Het interieur van de Sint-Remigiuskerk te Haacht omstreeks 1600, 6 (1991) 219-226.

187 COOLS J., Aantekeningen over de Haachtse familie Van Puddegem, 9 (1994) 254-256.

188 COOLS J., Enkele aantekeningen over Haacht in de 17de en 18de eeuw, 9 (1994) 65-68.

189 COOLS J., De fundatie Petrus Mertens te Haacht, 7 (1992) 6-19, 90-104. (zie ook Regio (101)).

190 COOLS J., Oorlogsellende en bevolkingsdruk te Haacht in de 17de en 18de eeuw, 7 (1992) 207-211.

191 MINNEN B., De Kraneveldshoeve te Haacht : herinneringen aan een 16de-eeuwse humanist, 8 (1993) 6-14.

(met onuitgegeven foto’s schilderij uit kunstpatrimonium K.U.Leuven).

192 MINNEN B., Het ontstaan van de parochie Haacht (1231), 9 (1994) 87-94.

193 TIMMERMANS S. en CAES W., De archaeologica van het Hof Ter Hofstad te Haacht, 7 (1992) 63-73.

194 VANDEGOOR G., De Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen, 9 (1994) 184-193. (zie ook Haacht (252, 253)).

195 VANDESANDE J., Een bezoek aan de Sint-Remigiuskerk te Haacht, 8 (1993) 131-137.

196 VANDESANDE J., De Paradijsvogel : de oudste brouwerij van Haacht, 8 (1993) 235-241.

(16de-18de eeuw; ook Keerbergen, 19de eeuw).

197 VANDESANDE J., Rare plaatsnamen in de streek. Appelstraat en Wilde Heide (Haacht), 7 (1992) 131-137.

198 VANDESANDE J. en VANDEGOOR G., Historische anecdoten uit Haacht en Leuven, 9 (1994) 69-73.

(Berg, 1773; Haacht, 1818, 1924; Leuven, 1811).

246 BOON J., Jozef Boon (1887-1944). Een merkwaardig oud-strijder uit Haacht, 13 (1998) 51-54.

247 CASTEELS R., Een gewetensprobleem van pastoor A. Dekat van Haacht (1764), 12 (1997) 238-239.

248 HENDRICKX G., Een eeuw brouwerij van Haacht, 13 (1998) 294-298.

249 HENDRICKX G., Hoe het er op Haacht-Station aan toeging tussen 1930 en 1945, 11 (1996) 117-121, 273-279; 12 (1997) 72-76, 178-182, 281-286; 13 (1998) 55-59, 161-165, 270-276. (zie ook Haacht (319)).

250 PINXTEN L., Kapelletjes te Haacht, 11 (1996) 169-177, 223-232.

251 PINXTEN L., Voedingsgewoonten tussen de twee wereldoorlogen te Haacht, 10 (1995) 14-24, 135-149, 300-306.

252 VANDEGOOR G., De Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen, 10 (1995) 47-56, 106-119. (zie ook Haacht (194, 253)).

253 VANDEGOOR G., De bouw van de Oude Hansbrug in 1892, 10 (1995) 245-260. (zie ook Haacht (194. 252)).

254 VAN DEN BORRE N. en NOTREDAME D., De pastoors van Haacht-Station, 12 (1997) 50-60, 192-199.

255 VANDESANDE J., De geschiedenis van Haacht, Tildonk, Wespelaar en Wakkerzeel in een notedop, 10 (1995) 232-244.

256 VANNOPPEN H., Herinneringen rond de familie Feremans te Haacht, en de families Vanden Schrieck te Kampenhout en te Wespelaar, 11 (1996) 233-249; 12 (1997) 42-49.

318 DECA J., Nostalgie, of de jeugdherinneringen van een oud-Haachtenaar: de grote vakantie van Jefke (1952), 15 (2000) 97-103.

319 HENDRICKX G., Hoe het er op Haacht-Station aan toeging tussen 1930 en 1945, 14 (1999) 49-58. (zie ook Haacht (249)).

320 HENDRICKX G., De gemeentelijke jongensschool te Haacht (1936-1940), 14 (1999) 159-165.

321 HENDRICKX G., De stoomzagerij en maalderij van de familie De Becker te Haacht, 15 (2000) 301-308.

322 VANDEGOOR G., De Haachtse notaris J.B. Verhaegen en zijn nakomelingschap, 16 (2001) 28-37.

323 VANDEGOOR G., Het ontstaan van de wekelijkse markt te Haacht, 15 (2000) 272-277.

324 VANDESANDE J., De 100 jaren van Rachel Asselbergh uit Haacht, 15 (2000) 57-64.

325 VANDESANDE J., Het 17de-eeuwse keurboeck van de Haachtse Sint-Sebastiaansgilde, 15 (2000) 204-217; 16 (2001) 6-13, 90-99.

326 VANDESANDE J., De Haachtse “Oude Burchten“, 14 (1999) 6-24.

327 VANDESANDE J., Zo leefde Haacht … in 1830!, 14 (1999) 137-144, 240-246.

328 VANDESANDE J., De O.-L.-Vrouwkapel ‘Behoudenis der kranken’ te Haacht (1668), 14 (1999) 216-222.

329 WOUTERS R., Haachts woelwater bij uitstek. Stenne Snuffel, een trouwe klant van de Leuvense gevangenis, 16 (2001) 235-244.

381 VANDEGOOR G., Eugeen Claes: een Haachtse rebel tijdens de Belgische Omwenteling (1830-1831), 18 (2003) 39-52.

390 VANNOPPEN H., Nieuwe gegevens over het kasteel van Roost te Haacht: de inboedel in 1531, een link met Prinses Elisabeth van België, en het verhaal van ‘Sint-Verhaegen’, 17 (2002) 267-281.

383 VAN AERSCHOT A., Een duik in het Haachtse verleden ter gelegenheid van een zeventigste verjaardag, 18 (2003) 280-285.

386 VANDEGOOR G., Ongevallen te Haacht tijdens de jaren dertig van vorige eeuw, 19 (2004) 86-90

384 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op … 2 augustus 1931, 19 (2004) 91-92

385 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht … 8 augustus 1943, 19 (2004) 201-202.

391 WOUTERS R., Blauw bloed voor de Haachtse vrederechter, 19 (2004) 288-289.

446 VANDEGOOR G., De culturele bijdragen van de koraalschool en van orgelbouwer Hans Goltfus aan de Haachtse gemeenschap, 20 (2005) 13-20.

447 WOUTERS L., Het Haachtse gerechterlijke archief, een spiegel van ons volksleven, 20 (2005) 38-46.

448 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te… bijvoegen: 20 (2005) 89-90, 181-182, 197-198; 21 (2006) 59-60, 200-2001, 297-298; 22 (2007) 154-155, 272-273

449 VANDEGOOR G., De Haachtse tak van de Van Beethovenstam en de bindingen met de koraalschool, 20(2005) 110-117.

451 ­-, 27 augustus 2005: opening van de nieuwe oude Hansbrug, 20 (2005) 197-198

452 VANDEGOOR G., De bevrijding van Haacht op 5 september 1944, 20 (2005) 289-294.

528 MINNEN B., Kelfs: Romeins castra, Maastrichtse kanunniken en Leuvense wijn (12de en 13de eeuw), 23 (2008) 4-14.

529 LAUWERS J., Ook Haacht ging op bedevaart naar Steenokkerzeel vanaf 1836, 23 (2008) 44-49.

530 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op…, 23 (2008) 54-55, 156-157; 24 (2009) 29, 127-128, 266-267;  25 (2010) 169, 302-303.

531 CASTEELS R., Het rapport van pastoor Laurent over Haacht gedurende de Eerste Wereldoorlog, 23 (2008) 56-68.

532 DE VOS W., Over borgbrieven en een boze schoolmeester, 23 (2008) 240-244.

533 VANDEGOOR G., De belevenissen van Remi Van de Sande tijdens de Eerste Wereldoorlog, 23 (2008) 271-278.

534 CASTEELS R., Rare sprongen van een Haachtse meier, 24 (2009) 13-18.

535 VAN AERSCHOT A., ‘Ieder zijn paard’ zei Peer Keizer en hij reed op een ezel naar zijn veld, 25 (2010) 253-258.

603 VAN GOETHEM A., Op de vlucht (mei 1940), 26 (2011) 292-299.

604 VAN AERSCHOT A., Spion of geen spion ! 26 (2011) 65.

605 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op… 26 (2011) 83-84, 129-130, 290-291; 27 (2012) 69-70, 198-199, 274-275; 28 (2013) 53-54, 141-142, 309-310;29 (2014) 85-86, 351-352.

606 VAN AERSCHOT, A. De Knelderie honderd jaar geleden. Nare Michiels vertelt , 28 (2013) 273-285.

607 VAN DER JEUGHT Fr., Het testament uit 1603 van Marie Buijs, de ‘maerte’ van schoolmeester Petrus Mertens, 27 (2012) 131-138.

608 VAN AERSCHOT A., Haacht-dorp honderd jaar geleden. Met ‘de Keurf’ op verkenning, 27 (2012) 143-153.

609 VAN DER JEUGHT Fr., Juliaan de Havrech (1560-1611), kanunnik van de abdij van Park en pastoor van Haacht. Een biografische schets, 27 (2012) 229-236.

610 VAN DE WAUWER P., Haachtse herinneringen, 27 (2012) 313-321.  

611 VAN AERSCHOT A., De Haachtse Scharent honderd jaar geleden. Met ‘Meurneuf’ op stap, 28 (2013) 75-85.

612 VAN AERSCHOT A., De waanzinnige maand augustus honderd jaar geleden. Oorlogsherinneringen van Lantit van de Rat Menut (Haacht) 29 (2014) 156-172.

613 VAN ELDERE D., Haacht vóór en na de doortocht van de Duitsers in 1914. Etsen van Louis Titz 29 (2014) 188-193.

614 CASTEELS R., In memoriam: Jozef Van Velsen uit Haacht gesneuveld te Rotselaar in september 1914, 242-243.

615 SWIGGERS F. en MINNEN B., Een vonnis over de windmolan van Haacht uit 1764, 29 (2014) 275-283.

616 CASTEELS R., Pastoorsverslagen over de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht 1. Haacht 29 (2014) 324-331.

617 CASTEELS R., Pastoorsverslagen over de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht 2. Haacht –Sint Adriaan 29 (2014) 332-333.

670  CASTEELS R., De ‘schoolmeesters’ van Haacht in 1818, 30 (2015) 17-20.

671  CASTEELS R., Haachtse soldaten van Napoleon, 31 (2016) 251-252.

672 MINNEN B., Het Hof ter Hofstad (Haacht) en zijn duiventoren in de late 15de eeuw. Een  pachtcontract uit 1487, 30 (2015) 229-242.

673 MINNEN B., Nieuw licht op middeleeuwse nederzettingsvormen. De Haachtse gehuchtdriesen,  Roost en de burchtmotte van Rotselaar op de ‘Villaretkaart’ (1748) 31 (2016) 4-24.

674  VAN AERSCHOT A., Het begin van de bezetting honderd jaar geleden. Belleke de sleger wist er alles van, 30 (2015) 191-201.

675  VAN AERSCHOT A., Honderd jaar geleden: ‘Deutschland über Alles’, behalve in Haacht. Kroniek van drie weerspannige patriotten, 31 (2016) 185-193.

676 – 678  VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op… 30 (2015) 92-93;  30 (2015) 314-315;  31 (2016) 98-99;  31 (2016) 253-254.

679 VAN DER JEUGHT F., Kan het beeld van Sint-Anna-ten-Drieën in de Sint-Remigiuskerk van Haacht nog toegeschreven worden aan de Mechelse schrijnwerker Thomas Hazart († 1610), 30 (2015) 4-10.

716 BOEYAERT D., Haecht 1914: De droeve historie van E.Z. Marie-Aloysia, in de wereld Bertha Van Roey uit Vorselaar, (1892-1952) 32 (2017) 58-64.

717 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op 12 feb. 1966 (Frans De Cat), 32 (2017) (86-87).

718 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op 13 sep. 1941, 32 (2017) 179-181.

719 VAN AERSCHOT A., Honderd jaar geleden: Haachtenaars als vluchteling geboren, 32  (2017) 293-302.

720 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op 4 nov 1949 (wasserij Meulders), 33 (2018) 99-100.

721 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde op 12 aug 1862 (Rijkswacht Haacht), 33 (2018) 167-168.

722 VAN AERSCHOT A., Honderd jaar oorlogsleed, ook na de wapenstilstand (Sus van de Witte vertelt), 33 (2018) 260-264.

723 CLEYNHENS J., Nacht van de geschiedenis in Haacht, 32 (2017) 88-94.

748 CAES W., Laatmiddeleeuwse pandbeleners in een Brabants dorp. De Lombarden en hun huis te Haacht, 34 (2019) 49-64; 34 (2019) 161-174

749 CALUWAERTS J., Een kronkel in de devolutie van de Kraneveldshoeve. De familiale  omgeving  van Willem Van der Beken ( 1607), ridder van Jeruzalem, 34 (2019) 275-283

750 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op… 18 april 1940, 34 (2019) 76-77

751 VAN AERSCHOT A., Het gebeurde te Haacht op… 10 okt. 1976, 34 (2019) 213- 214

752 VAN AERSCHOT A., Honderd jaar geleden: een hoopvol jaar voor Gust ‘den boei’, 34 (2019) 247-253

753 VAN AERSCHOT A., Cleynhens J., Gordts J., Begin september 1944: de  bevrijding van Haacht en omgeving, 34 (2019) 175 -183

754 VAN BESIEN L., Uniek erfgoedobject uit 1864  geschonken aan HAGOK, 34 (2019) 215-216

755 VAN PEER Ph. en WILLEMS M., Neanderthalers in de  lagune van Haacht, 34 (2019) 5-15

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (235, 299, 304, 305, 306, 310, 313), Regio (238, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 92, 93, 94, 95, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 374, 375, 376, 378, 379, 381, 382), Nederokkerzeel (208), Rotselaar (266), Wespelaar (280), Recensies (293).

Zie ook 589, 593, 596

HAKENDOVER

* Zie Regio (304).

HALLE

* Zie Regio (304).

HAREN

* Zie Regio (375, 436)

HEIST-OP-DEN-BERG

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

HERENT

724 TUYTELEERS W., Een bouwhistorisch dossier: bunker Herent 10. 33 (2018), 39-48.

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (86), Regio (102, 175, 183, 238, 242, 244, 303).

HERENTALS

* Zie Regio (382).

HERSELT

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

HEVER

51 WOUTERS G., De wortels van het “oude” rustoord de Ravestein van Hever, 3 (1988), p. 154-157.

133 VAN AERSCHOT A., De engel en de ziel. Een Hevers communielied uit de Eerste Wereldoorlog, 4 (1989), p. 216-218.

199 WOUTERS  G. en PEETERS J., Een gewetensvolle tolbareelwachter te Hever, 7 (1992), p. 212-215.

(met enkele gegevens m.b.t. Boortmeerbeek en Kampenhout).

257 DE CREE P., Het kasteel Gottendijs (Hever), een archeologisch project, 10 (1995), 68-75, 120-134.

448 PEETERS J., Een merkwaardige onvolledige gedenkplaat op het Heverse Kerkhof, 21 (2006) 230-238

725 PEETERS J, Een inkijk in de kerk van Hever, 32 (2017), 318-319.

* Zie Bronnenlijsten (233), Regio (95, 112, 183, 238, 435), Recensies (289).Zie Regio (303, 308, 372).

HEVERLEE

* Zie Regio (104, 310, 311, 374).

HOEGAARDEN

* Zie Regio (374).

HOEILAART

* Zie Regio (304).

HOLSBEEK

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (168), Regio (3, 95, 102).

HONSEM

* Zie Regio (374).

HOUTEM

* Zie Regio (372, 377).

HOUTVENNE

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

HOUWAART

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (304).

HUIZINGEN

* Zie Regio (304).

HULDENBERG

* Zie Regio (304).

HULSHOUT

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

HUMELGEM

* Zie Regio (307).

ITEGEM

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

ITTERBEEK

* Zie Regio (304).

KAPELLEN (Vlaams-Brabant)

* Zie Regio (304).

KAMPENHOUT

134 CROON K., Honderdjarigen te Kampenhout, 4 (1989) 256-257.

135 CROON K., De pest te Kampenhout en de boeteprocessie, 5 (1990) 104-106.

136 CROON K., Slachtoffers van de pest te Kampenhout in de 17de eeuw, 5 (1990) 220-225.

137 MICHIELS L., Volkslegendes en bijgeloof in Kampenhout, 4 (1989) 204-210; 5 (1990) 53-59, 143-146.

536 WOLLEBRANTS F., Een stukje familie-geschiedenis… ‘Toinke’ Budts van Relst, 25 (2010) 152-158.

618 CLEYNHENS J., Kampenhout-Sas, van het ruige Calewaden tot een bijzonder economisch knooppunt, 27 (2012) 119-130, 237-248; 28 (2013) 143-153.

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Regio (2, 9, 108, 182, 183, 238, 242, 303, 308, 309, 374, 375, 436), Haacht (256), Hever (199), Nederokkerzeel (208), Wespelaar (418).

KEERBERGEN

52 DEGELIN P., Keerbergen: een archeologische prospectie, 3 (1988) 115-125.

53 SWEECK P., Archeologisch onderzoek op de Kerkebergen te Keerbergen, 1 (1986) 32-35.

54 SWEECK P., De Heemkundige Kring “De Botermolen” te Keerbergen, 1 (1986) 25-36, 54-55.

55 SWEECK P., Keerbergen: 50 jaar volksleven. Een nieuw boek van Rik Wouters, 2 (1987) 21-29, 221-226.

56 VAN DE VELDE E., 25 jaar “De Botermolen” te Keerbergen, 3 (1988) 104-105.

57 VAN DE VELDE E., Zekerheden en onzekerheden, 2 (1987) 145-147 (n.a.v. de historische stoet).

58 DE WACHTER A., Keerbergen-aan-de-Dijle. Enkele sprokkelingen, 2 (1987) 102-110.

59 DE WACHTER  A., De laatste terechtstelling in Keerbergen, 1 (1986) 17-23 (1774).

60 WOUTERS R., In memoriam Rik Verelst, 2 (1987) 244.

61 WOUTERSR., Pas in 1909 kreeg Keerbergen tramvervoer, 1 (1986) 14-24.

138 SWEECK P., 25 jaar Heemkundige Kring “De Botermolen” te Keerbergen, 4 (1989) 76-78.

139 SWEECK P., Pelgrims voor het Van Peteghem-orgel te Keerbergen, 6 (1991) 169-170.

140 SWEECK P., De restauratie van het Van Peteghem-orgel te Keerbergen, 5 (1990) 196-197.

141 SWEECK P., Een volksspel : het teppeschiet te Keerbergen, 5 (1990) 107-110.

142 VANDESANDE J., Rare plaatsnamen in de streek : “Schaleken” (Keerbergen), 6 (1991) 151-153.

143 DE WACHTER A., Gebruikelijke persoonsnamen in de Zeept, 5 (1990) 36-41.

144 DE WACHTER A., De parochieregisters van Keerbergen. Aanvulling en bewerking, 6 (1991) 47-50.

145 VAN DE VELDE E., Keerbergen 950 jaar : enkele late nabeschouwingen, 4 (1989) 150-154.

146 DE WACHTER A., Keerbergen tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678). Enkele flitsen, 4 (1989) 92-97.

147 DE WACHTER A., Een Keerbergens paspoort van 200 jaar geleden, 4 (1989) 63.

148 DE WACHTER A., De oude kerk van Keerbergen. Hoe ze afbrandde, 6 (1991) 242-243.

200 DE WACHTER A., Een” dolle Mina” te Keerbergen in 1712, 7 (1992) 74-75.

201 DE WACHTER A., Een Keerbergse pastoor in het Ancien Régime, 7 (1992) 115-123.

(Petrus Aerts, pastoor van 1729 tot 1744).

202 DE WACHTER A., De naam Peervenshoek (Keerbergen), 9 (1994) 257-258.

203 DE WACHTER A., De visitationibus. Keerbergse visitaties uit 1577, 1677 en 1777, 7 (1992) 222-225.

204 DE WACHTER A., Pastoor Schepens en Keerbergen (1773-1799). Een eerste verkenning, 8 (1993) 54-61

205 DE WACHTER A., Van St.-Antoniuskapel tot St.-Michielskerk te Keerbergen, 8 (1993) 224-229.

(14de-18de eeuw).

206 DE WACHTER A., De Zeept, 9 (1994) 238-249.

207 VANDESANDE J., De plaatsnaam Keerbergen, 7 (1992) 168-179.

258 SWEECK P., Keerbergen : “de ereburgemeesters“, 13 (1998) 299-305.

259 SWEECK P., Keerbergen : “de gouden jaren” (1940-1970), 13 (1998) 179-190.

260 SWEECK P., Van Peteghem-orgel ingehuldigd te Keerbergen, 11 (1996) 178-181.

261 VANDEN EYNDE M., Verpachting van het amerrecht te Keerbergen (1895), 12 (1997) 263-265.

330 DE WACHTER A. en VANDESANDE J., Bijdrage tot de toponymie van Keerbergen, 14 (1999) 110-119.

331 GYPEN M., Keerbergen: een overzicht, 15 (2000) 218-233.

332 SWEECK P., Keerbergse en andere zichtkaarten: méér dan foto’s …, 14 (1999) 273-278.

333 VAN DEN EYNDE M., De Engelse klompjes van Keerbergen, 14 (1999) 82-84.

393 SWEECK P., Onze monumenten: De Sint-Michielskerk van Keerbergen of wat er van overblijft, 19 (2004) 321-325.

394 VAN DEN EYNDE M., Duitse verkenning vanop Keerbergen (1940), 18 (2003) 84-90.

395 VANDESANDE J., Het Karrenmuseum te Keerbergen: een unieke verzameling, 19 (2004) 218-220.

459 VAN HERCK P., Heemmuseum De Botermolen te Keerbergen, 20 (2005) 91-93, 188-190, 305-308; 22 (2007) 304-310

460 WOUTERS R., De begoede landbouwer een eeuw geleden. De boerderij-inboedel van de familie Mollekens uit de Bakestraat te Keerbergen, 20 (2005) 270-272.

537 VAN DEN EYNDE M., Mijmeringen bij een schilderij… (Rik Verelst, Keerbergen 1930), 23 (2008) 185-187.

538 VAN HERCK P., Heemmuseum De Botermolen te Keerbergen, 23 (2008) 309-311; 24 (2009) 280-283.

539 VAN HERCK P. De patroonheilige van Keerbergen, 24 (2009) 176-182.

619 DE WACHTER I. en E., Getuigenis. E.H. Petrus Albert De Wachter, onze nonkel, 27 (2012) 154-157.

680  VAN DEN EYNDE M., Keerbergen 80 jaar geleden, 30 (2015) 306-313.

681 VAN DEN EYNDE M., Het gebeurde op 11 mei 1947 in Keerbergen 31 (2016) 92-97.

726 VAN DEN EYNDE M., De Keerbergse Brouwerij en Stoommaalderij der Hansbrug (1901-1914), en haar eigenaars, de familie De Vogelaer-Troch, 33 (2018), 23-38.

756 DE WACHTER I., De Tweede Wereldoorlog in de Zeept (Keerbergen). Schrik en bekommernissen van een boerengezin, 34 (2019) 128-139, 269-274

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Regio (3, 10, 95, 102, 110, 111, 112, 175, 183, 304, 434, 438, 440), Haacht (38, 194, 196, 252, 253, 326).

KESSEL-LO

* Zie Regio (372).

KORBEEK-LO

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

KORTRIJK-DUTSEL

* Zie Regio (374).

KRAAINEM

* Zie Algemeen (235).

KUMTICH

* Zie Regio (374).

LANGDORP

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

LEDEBERG

* Zie Regio (304).

LEEFDAAL

* Zie Regio (304).

LEMBEEK

* Zie Regio (304).

LEUVEN

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (180, 238, 242, 244, 302, 304, 306, 310, 311, 312, 315, 380, 381), Haacht (191, 198), Tremelo (410).

540 MINNEN B., Een ophefmakende moord te Leuven (1811), 23 (2008) 132-133.

620 CASTEELS R., De Britten en de verdediging van Leuven in mei 1940, 27 (2012) 71-76.

727 WOUTERS W., De Schutters van Leuven of in Duitsche Ballingschap. Het gedrukte oorlogsrelaas van Willem Wouters uit Werchter (1914-1915), 32 (2017), 164-176, 33 (2018), 71-82, 123-135, 223-237.

757 WOUTERS W., De schutters van Leuven of in Duitsche Ballingschap. Het ooggetuigeverslag van Willem Wouters uit Werchter (1914-1915) (verv.), 34 (2019) 65-69       

758 VAN HOVE E., Verslag van onze vlucht op 10 mei 1940, 34 (2019) 305-318

LINKEBEEK

* Zie Regio (304).

LINTER

* Zie Regio (304).

LOT

* Zie Regio (304).

LUBBEEK

* Zie Bronnenlijsten (233), Algemeen (235), Regio (374).

MACHELEN

* Zie Regio (377).

MARK (Marcq)

* Zie Regio (304).

MECHELEN

  1. VAN DER JEUGHT F., Naamdragers Van Werchter, inwoners van Mechelen in 1544, 30 (2015) 116-119.

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (168), Regio (238, 242, 311, 312, 316), Tremelo (410).

MELSBROEK

* Zie Regio (307, 308, 374, 375, 377).

MERCHTEM

* Zie Regio (304, 374).

MOERZEKE

* Zie Algemeen (235).

MOLENSTEDE

* Zie Regio (304).

MOL

* Zie Regio (308).

MOLLEM

* Zie Regio (304).

MORTSEL

* Zie Regio (306).

MUIZEN

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (303, 311, 372).

NEDEROKKERZEEL

208 DE WACHTER A., Een moord te Nederokkerzeel in 1702, 8 (1993) 143-144.

(ook Haacht, Kampenhout).

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (242).

NEERIJSE

* Zie Bronnenlijsten (233).

NOSSEGEM

* Zie Regio (377).

OETINGEN

* Zie Regio (304).

ONZE-LIEVE-VROUW-TIELT

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (236).

ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

OORBEEK

* Zie Regio (374).

OUD-HEVERLEE

* Zie Regio (304).

PELLENBERG

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

PEPINGEN

* Zie Regio (304).

PERK

* Zie Algemeen (168), Regio (377).

PEUTIE

* Zie Regio (374).

PUTTE

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (168), Regio (101, 308).

RAMSDONK

* Zie Regio (304).

RAMSEL

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

REBECQ

* Zie Tremelo (410).

REET

* Zie Bronnenlijsten (233).

RIJMENAM

62 VERSTRAETEN H., Heemkring het “Hoefyser” te Rijmenam. Een blik in het verleden en in de toekomst, 2 (1987) 133-139.

63 DE WACHTER A., Hoofdelijke belasting te Rijmenam in 1646, 3 (1988) 158-161.

64 DE WACHTER A., Stroopverbod te Rijmenam anno 1661 en enkele dorpsvoorschriften, 2 (1987) 198-200.

65 DE WACHTER A., Vroeger was alles beter, 3 (1988) 6-10 (17de eeuw).

149 DE WACHTER A., Historische anecdotes uit Rijmenam, 6 (1991) 206-207.

150 DE WACHTER A., “Iets voor iet en niks voor niet”. Gerechtskosten voor een Duitse bedelaar uit Rijmenam in 1734, 4 (1989) 131-132.

151 DE WACHTER A., Taferelen uit het volksleven te Rijmenam in de 17de eeuw, 6 (1991) 129-130.

209 GEENS J. en DEWINTER A., De Rijmenamse familie Ventôse, 9 (1994) 194-201.

(einde 18de eeuw – heden; ook Werchter).

210 DE WACHTER A., Lindanus, pastoor te Rijmenam (1641-1677). Enkele gegevens en een vraag, 9 (1994) 63-64.

262 GEENS J. en DEWINTER A., De lange zoektocht naar het Rijmenam ten tijde van de Romeinen, 10 (1995) 6-13.

263 GEENS J. en DEWACHTER A., Ludovicus Lindanus (1609-1683), een merkwaardige pastoor-dichter van Rijmenam, 11 (1996) 17-24, 213-222; 12 (1997) 149-162.

334 GEENS J., Een lijkschouwing in Rijmenam (1667), 15 (2000) 16-18.

621 VANGEEL L., Een kerkje voor de Rijmenamse wijk Brandheide, 27 (2012) 303-307.

622 VANGEEL L., De parochie Rijmenam op het einde van de zeventiende eeuw, 28 (2013) 43-46.

623 VANGEEL L., De eedweigering van kardinaal van Franckenberg (1797) en zijn betekenis voor de Rijmenamse dorpspriesters, 28 (2011) 136-140.

624 VANGEEL L., Graag een kerk op mijn domein. Ons kent ons. 28 (2013) 243-246.

625 DEBOIS J.M. Een postkantoor van het Amerikaanse leger te Rijmenam in 1944-1945. Een persoonlijke herinnering, 28 (2013) 317-321.

626 VANGEEL L., De aanstelling van een betwiste dorpspastoor in Rijmenam, 29 (2014) 12-16.

683 VANGEEL L., Ook de kerk van Rijmenam bezat in 1692 minstens één Van den Gheinklok, 30 (2015)  11-16.

684 VANGEEL L., Onderhoudsplicht in de achttiende eeuw te Rijmenam, Haacht en Wakkerzeel, 31 (2016)  25-29, 128.

685 VANGEEL L., De Calsterhoeve te Rijmenam. Een pachtcontract uit de 18de eeuw, 31 (2016) 239-250.

728 VANGEELl L., Luther, de Beeldenstorm en Rijmenam, 32 (2017) 139-151.

729 VANGEEL L., Tot daar en niet verder. Een grenspaal uit het ancien  regime in Rijmenam,  32 (2017), 260-270.

730 VANGEEL L.,  Hoe O.-L.-Vrouw in Rijmenam verscheen, 33 (2018), 178-183.

731 VANGEEL L., Gelieve de familie te volgen…maar met niet teveel…, 33 (2018), 278-280.

759 GEENS A., Het kapelletje van O.-L.-Vrouw van Harent in Rijmenam, 34 (2019) 78-94

760 GEENS A., Willem van Oranje en zijn hondje in Rijmenam, waarheid of  fictie? , 34 (2019) 184-197

761 GEENS A., De noodlottige oversteek van de Dijle in Rijmenam  door de hertog van Anjou en zijn uitgehongerde leger (22-23 januari 1583), 34 (2019) 289-304

762 VANGEEL L., Bespaar u de moeite. Ik kom wel, 34 (2019) 140-141

763 VANGEEL L., Hoe is het met Onze Moeder  de Heilige Kerk in Rijmenam gesteld?  Een kerkelijke doorlichting van 400 jaar geleden, 34 (2019) 254-262

764 VANGEEL L., Een koster, een pastoorsmeid en… asperges, 34 (2019) 47-48

765 DE VOS W., Eindelijk een brug tussen Muizen en Rijmenam (1782-1787), 34(2019) 224-229

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (1, 167, 168), Regio (6, 10, 93, 94, 106, 110, 112, 175, 177, 372), Haacht 38.

RILLAAR

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (1, 168), Regio (183, 311, 378).

ROTSELAAR

66 COOLS J., De Rotselaarse familie Bols, 2 (1987), p. 229-237.

67 MINNEN B., Een verdwenen motteburcht: het kasteel van de heren van Rotselaar, 2 (1987), p. 92-101, 201-208.

152 MINNEN B., Veeteelt in Rotselaar tijdens de late Middeleeuwen (1250-1550), 6 (1991) 51-72, 131-150.

153 VANDER ELST J., Joannes Franciscus Drijvers, Rotselaar 1858 – Willebroek 1914, 4 (1989) 79-81.

211 COOLS J., Volksdevotie en heiligenlegenden te Rotselaar en omgeving, 9 (1994) 6-18.

212 MINNEN B., Een hardnekkig misverstand. De oudste vermeldingen van Rotselaar en Betekom, 9 (1994) 108-111

(11de-13de eeuw).

213 MINNEN B., Een grenspaal uit 1573 tussen Rotselaar en Wezemaal, 9 (1994) 147-152.

264 CAES W., Opgravingen aan de watermolen van Rotselaar. Campagne 1994-1995 (ad interimverslag), 12 (1997) 116-124, 212-221.

265 DE KEYZER D., Gaan dienen op het kasteel. Verhalen van leven en werken op het Rega’s hof (Rotselaar-Heikant), 11 (1996) 250-258; 12 (1997) 61-71.

266 MINNEN B., Tortuur en doodstraf in het Land van Rotselaar volgens de oudst bewaarde drossaardrekeningen (1486-1522), 10 (1995) 290-299.

267 MINNEN B. en JANSEN I., Op zoek naar de middeleeuwse watermolens te Rotselaar, 10 (1995) 31-38.

335 MINNEN B., Nieuwe gegevens over de heerlijke wijngaard en de Heikant- en Middelberg te Rotselaar, 15de-16de eeuw, 16 (2001) 184-198.

336 MINNEN B., Sociaal onderscheid bij de inning van de graantienden in Rotselaar in de 14de eeuw. Een oorkonde uit 1345, 15 (2000) 118-120.

373 CLAESSEN J., Vondsten uit het Stenen Tijdperk te Rotselaar en omgeving, 18 (2003) 6-10.

(Vlierbeek, Wezemaal)

396 MINNEN B., Geschiedenis van een Hagelandse heuvel. De Middelberg te Rotselaar doorheen de eeuwen (tot 1940). 17 (2002) 132-143.

541 VANDER ELST J., 150 jaar Frans Drijvers (1858-1914), sociaal bewogen Vlaams priester, 23 (2008) 50-53.

542 VOETS H., De brouwerij Mena te Rotselaar (vervolg), 23 (2008) 80-93  (zie ook 467).

543 DISER L., Priester Frans Drijvers (1858-1914) en De Student, 23 (2008) 135-143.

544 MINNEN B., De Mariakapel van Rotselaar-Heikant. Ontstaan en oudste geschiedenis (17de-18de eeuw), 23 (2008) 224-239.

545 VANDER ELST J., Fredericus vanden Panhuysen, abt van Averbode (Rotselaar 1669-Averbode 1736), 24 (2009) 6-12.

546 VANDER ELST J., Rotselaarse pastoor Norbertus Dierckx werd 44ste prelaat van Averbode, 24 (2009) 244-247.

547 PERDAEN Y., CELIS D., NEVEN K., Archeologisch onderzoek aan de winterdijk te Rotselaar, 25 (2010) 212-218.

627 HONLET R., Geologische studie van het lapidarium van de site van de voormalige abdij Vrouwenpark te Rotselaar, 26 (2011) 212-227.

628 MINNEN B., Een onbedoelde reconstructie van een historisch landschap in Rotselaar: de grote visvijver van de abdij Vrouwenpark, 28 (2013) 47-52.

629 MINNEN B., Archeologische en historische gegevens over de vorming van het middeleeuwse gehucht Beversluis (Wezemaal–Rotselaar –Heikant), 29 (2014) 4-11.

630 MINNEN B., ‘Op het Doodenveld’. Een norbertijn uit de Parkabdij in Rotselaar, na de Slag aan de Molen (12 septemder 1914), 29 (2014) 173-180.

686 CORNELIS B., Rega’s Hof. Het kasteel, zijn bewoners en Rotselaar-Heikant, 31(2016) 30-45, 140-154.

732 MINNEN B., Uitvergroot (foto Rotselaarse vluchtelingen 1914), 32 (2017) 85.

733 MINNEN B., Uitvergroot (foto: zij overleefden de slag aan de Molen, Rotselaar 12 sep 1914), 33 (2018) 198-199.

734 MINNEN B., ACKERMANS C., De historische betekenis van het Hof en de donjon Ter Heiden in Rotselaar, 33 (2018) 265-277.

735 VAN DER ELST J., 125 jaar geleden overleed de Rotselaarse orgelbouwer Leonardus Drijvers (1827-1892), 32 (2017) 271-280.

766 CORNELIS B., Rotselaar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De vele vragen over de tragische dood van de Aarschotse student Severin Nijs, 34 (2019) 198-212

767 DEBOIS J.M., Omtrent de grafzerk van Nicolaas van Eynatten te Rotselaar , 34 (2019) 263-268                                                                                                                                768 DEBOIS J.M.,  Margareta van Parma, nicht van de heer van Ter Heiden te Rotselaar, 34 (2019) 155-160                                                                                                            769 MINNEN B., Geweld tussen de dorpen. Gewapende officiers van het land van Rotselaar in Wezemaal, 14de-16de eeuw  34 (2019) 34-46

770 HAEN P. en MINNEN B., Opgraving van een bijzondere ambachtssite uit de Volle Middeleeuwen te Rotselaar. Enkele voorlopige conclusies en historische aanknopingspunten, 34 (2019) 70-75

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (86, 89, 234, 235, 236, 237), Regio (3, 6, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 175, 183, 184, 310, 311, 312, 313, 372, 373, 374, 378, 379, 382), Recensies (290, 292, 293).

RUISBROEK (Vlaams-Brabant)

* Zie Regio (304).

RUMST

* Zie Bronnenlijsten (233).

SCHAARBEEK

* Zie Regio (372, 375).

SCHAFFEN

* Zie Regio (304).

SCHIPLAKEN

337 DE CREE F., Gottendijs en het ontstaan van de parochie Schiplaken, 14 (1999) 25-35.

SCHRIEK

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (168), Regio (106, 241, 378).

SINT-JORIS-WEERT

* Zie Regio (312).

SINT-JORIS-WINGE

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

SINT-KATELIJNE-WAVER

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

* Zie Regio (377).

SINT-MARGRIETE-HOUTEM

* Zie Regio (304).

SINT-MARTENS-LENNIK

* Zie Regio (304).

SINT-MARTENS-TIELT

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

SINT-PIETERS-KAPELLE

* Zie Regio (304).

SINT-PIETERS-RODE

* Zie Regio (374).

SINT-PIETERS-WOLUWE

* Zie Regio (377).

SINT-STEVENS-WOLUWE

* Zie Wespelaar (360, 377).

STEENOKKERZEEL

* Zie Regio (307, 309, 375, 376, 377).

STERREBEEK

* Zie Regio (377).

STROMBEEK

* Zie Regio (382).

TERHULPEN

* Zie Regio (304).

TERVUREN

* Zie Regio (304, 374).

TESTELT

* Zie Regio (304).

TIENEN

* Zie Regio (304, 372).

TILDONK

68 COOLS J., Tildonk, 3 (1988) 55-63, 82-88.

69 GORDTS J., Een drievoudige moord te Tildonk in 1837, 3 (1988) 180-185.

70 MINNEN B., Getuigenissen uit 1390 over de verdeling der tienden te Tildonk, 2 (1987). 227-229.

71 VANDESANDE J., Motten en heerlijkheden te Tildonk, 2 (1987) 182-195 (zie ook Tildonk (154)).

154 VANDESANDE J., Motten en heerlijkheden te Tildonk. Deel II : De heerlijkheid Lauwendries, 4 (1989) 98-107, 219-229; 5 (1990) 24-35. (zie ook Tildonk (71)).

214 DOPERE F., Eerste resultaten van het bouwhistorisch onderzoek van het 15de-eeuwse blokhuis van het Hof Ter Borch te Tildonk, 9 (1994) 175-183.

215 VANDEGOOR G., Het Stevenisme te Tildonk, 9 (1994) 95-107.

268 CASTEELS R., Op 26 mei 1940 verloor Tildonk 2/3 van zijn onderwijzerskorps, 10 (1995) 150-155.

269 GORDTS J., 12/8/1942 : Een Engels gevechtsvliegtuig stort te pletter in Tildonk, 12 (1997) 77-87, 183-191.

270 GORDTS J., De grote kloosterbrand te Tildonk in 1928, 13 (1998) 236-254.

271 ROSIER R., Het Ursulinenklooster te Tildonk. De Art Nouveauzaal, 10 (1995) 25-30.

272 ROSIER R., Het Ursulinenklooster te Tildonk : een bouwhistorisch en iconografisch overzicht, 10 (1995) 281-289.

298 GORDTS J., De bewogen carrière van Léon Vincart, gevolmachtigde minister van België in Venezuela (° Huy, 22 april 1848, + Tildonk, 6 juli 1914), 16 (2001) 115-128.

338 GORDTS J., Knechten op de vuist in het 18de-eeuwse Tildonk, 16 (2001) 220-225.

339 GORDTS J., Het ploeg-handmerk van Louis Van Bolle, schepen van Tildonk (1664), 15 (2000) 121-125.

340 GORDTS J., Indische bedevaarders op bezoek te Tildonk in 1935, 14 (1999) 279-287.

341 GORDTS J., Tildonkse notarissen in de periode 1758-1920, 16 (2001) 18-27.

342 VANDENHEUVEL M., Met Tildonkenaars op de vlucht in mei 1940, 15 (2000) 84-96.

343 VANDENHEUVEL M., In 1945 was het klooster te Tildonk een Brits legerhospitaal, 16 (2001) 158-169.

344 VANDESANDE J., De Beekhoeve tussen Tildonk en Wespelaar. Van neerhof bij de Hadochtmotte tot pachthoeve van het Leuvense Baycollege, 16 (2001) 199-213.

345 VANNOPPEN H., De familie de Behault du Carmois tegen de achtergrond van de samenleving in Tildonk, 14 (1999) 120-136, 229-239; 15 (2000) 74-83.

346 VANNOPPEN H., Schilderijen en kunstwerken rond de notarisfamilie Verzyl te Tildonk, 16 (2001) 14-17.

398 GORDTS J., De Tildonkse reuzen Jan en Babs in de kijker, 17 (2002) 215-219.

397 GORDTS J., De klokken van de St.-Jan-de-Doperkerk te Tildonk, 17 (2002) 42-57.

400 GORDTS J., Over oude Tildonkse pachthoven. Het hof Ter Elst, van pachthof der abdij van Affligem tot kasteelhoeve van de families Van ’t Sestich en Snoy, 17 (2002) 282-290, 18 (2003) 24-38.

399 GORDTS J., Twee kapellen in de Lipsestraat te Tildonk: twee houdingen, 17 (2002) 229-230.

403 GORDTS J., Gaf Sus Artoos zijn naam aan de Tildonkse wijk Sussenhoek?, 18 (2003) 124-134

408 VANDENHEUVEL M., Het Janssenskapelletje (1852) en de familie Janssens te Tildonk, 18 (2003) 157-164, 289-290.

404 GORDTS J., Over oude Tildonkse pachthoven. Het hof Te Bettenrode, win- of pachthof van vele heren, 19(2004) 28-46

406 GORDTS J., Het Tildonks Sticht in de periode 1818-1832, voorloper van het latere ursulinenklooster, 19 (2004) 158-174.

407 GORDTS J., De Tildonkse handbooggilde van Sint-Sebastiaan in het begin van de 18de eeuw, 19 (2004) 268-273.

468 SWIGGERS L., Over Tildonkse dorpsfiguren, 20 (2005) 75-83, 173-180, 262-269; 22 (2007) 294-296

469 GORDTS J., De geschiedenisles van schoolmeester Paulus Goossens over Tildonk (1856), 20 (2005) 132-146.

470 GORDTS J., De Tildonkse handbooggilde van Sint-Sebastiaan, afgeschaft door pastoor Lambertz, 20 (2005) 301-302.

471 GORDTS J., Tildonk ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog (1741-1748), 21 (2006) 20-28

472 GORDTS J., De Tildonkse galg, 21 (2006) 126-128.

474 GORDTS J., Een Tildonks politiereglement uit 1837, 21 (2006) 226-229.

475 VAN LANGENDONCK W., Het toponiem Tildonk, 22 (2007) 4-8

476 GORDTS J., De Tildonkse processie van weleer, 22 (2007) 171-183.

548 GORDTS J., Het testament van kanunnik Philippus Van ’t Sestich († Tildonk 15 okt. 1764), 23 (2008) 116-121.

549 SIMONART H., Tildonk – Banneux 1933-2008. Een uitzonderlijke band, 23 (2008) 293-308; 24 (2009) 45-55.

550 VAN LANGENDONCK W., De waternaam Lips, 24 (2009) 100-104.

551 MINNEN B., Het ursulinenklooster van Tildonk…, 24 (2009) 187.

552 GORDTS J., Bijna vier eeuwen Tildonkse pastoors (1626-1699), 24 (2009) 105-117, 228-243; 25 (2010) 41-58, 170-187.

631 GORDTS J., Leerlingenwerving voor de internationale kostschool van de Tildonkse ursulinen in de 19de en 20ste eeuw, 26 (2011) 111-128.

632 GORDTS J., Openbare boedelverkoop in 1771 van de Tildonkse hoeve van de Tafel van de Grote Heilige Geest van Leuven (Hof Ter Leeps), 26 (2011) 239-246.

633 GORDTS J., Tildonk beschreven rond 1830 in de ‘dossiers d’ expertise’ van het kadaster, 27 (2012) 15-23.

634 GORDTS J. en ABTS G., De preekstoel met de verkeerde parochieheilige, 28 (2013) 228-242.

635 VERHEYT G., Maurice Neefs, een oorlogsslachtoffer uit Tildonk, 28 (2013) 203-213.

636 GORDTS J., Uitvergroot: het Tildonkse ursulinenklooster, litho op postkaart 1903-04, 29 (2014) 96-97.

637 CASTEELS R., Het Tildonkse ursulinenklooster en de Eerste Wereldoorlog, 27 (2012), 47-68, 158-176, 249-273; 28 (2013) 86-103, 176-202, 286-308.

638 VAN DER JEUGHT Fr., Een nieuwe Van den Gheinklok voor de kerk van Tildonk in 1601, 29 (2014) 270-274.

687 GORDTS J., Wat mispeuterden de Tildonkenaren zoal een goede honderd jaar geleden? Een verhaal van onder meer varkens en beren,  30 (2015)  26-34.

688 GORDTS J., Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin en het kasteel ter Elst te Tildonk, 31 (2016) 134-139.

736 GORDTS J., Liedeken op de groote moorderij geschied tot Tildonk in den nagt op Gulde Mis (1837), 32 (2017) 36-40.

737 GORDTS J., ‘Life in a Belgian Convent: A Sidney Girl Abroud..’. Een relaas  uit 1913 door Maie Meeson, Australische oud-leerlinge van de Tildonkse ursulinenkostschool, 32  (2017) 281-292, 33 (2018) 49-61, 151-166.

771 DEJAEGHER P., Het gevecht aan de Lips (1266), 34 (2019) 230-246

772 GORDTS J., Betwisting rond een in 1820 te Tildonk gevonden geldpot, 34 (2019) 26-33

773 GORDTS J., Lokalisatie van enkele 18de-eeuwse  gronden te Tildonk. Een oefening, 34 (2019) 284-288

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Regio (3, 4, 5, 8, 95, 102, 105, 108, 109, 112, 175, 176, 180, 181, 182, 242, 244, 312, 315, 372, 378), Haacht (255, 387, 388), Wespelaar (287), Recensies (291).

TISSELT

* Zie Regio (304).

TREMELO

72 DE CAT N., 1837-1987: 150 jaar gemeente Tremelo, 2 (1987) 209-213.

73 DE CAT N., 1989: Damiaanjaar. Damiaan, een man van alle tijden, 3 (1988) 204-209.

155 DE CAT N., Enkele pachtvoorschriften voor de Veldonkhoeve te Tremelo (1499-1610), 5 (1990) 198-200.

156 VANDESANDE J., Rare plaatsnamen in de streek : Ninde (Tremelo), 6 (1991) 73-76.

216 DE CAT N., Geschiedenis van een oorlogsmonument te Tremelo, 9 (1994) 250-253, (1920).

217 DE CAT N., Het lemen huisje van Mieke Saake te Tremelo, 8 (1993) 213-215.

347 WELLENS C., Pater Damiaan De Veuster, zijn familie en onze streek, 16 (2001) 226-234.

410 WELLENS C., Pater Damiaan De Veuster, zijn familie en onze streek, 17 (2002) 58-75, 144-156, 291-301, (2003) 53-60, 223-230.
(vervolg van Tremelo (347)). (Mechelen, Rebecq, ‘s Gravenbrakel).

478 WOUTERS R., Was de spotnaam “messenvechters” terecht ? 20 (2005) 259-261.

479 CAES W., De beschermingswaarde als archeologisch monument van Veldonk tussen Tremelo en Werchter, 21 (2006) 212-217.

480 MINNEN B., Een middeleeuwse motte aan de Laak te Werchter-Tremelo, 21 (2006), 218-225.

481 WOUTERS R., Onze monumenten: de bidplaats Fatima te Tremelo onstond uit het oorlogsgeweld, 21 (2006) 302-304.

483 WOUTERS R., Van een geldmachientje en goedgelovigheid, 22 (2007) 200-202

484 WOUTERS W., De Spin, een geduchte Tremelose messenvechter. Een kleinzoon haalt herinneringen op aan een armoedige tijd, 22 (2007) 251-256

553 WOUTERS R., Messenvechters in de grote oorlog. Harde afrekeningen na de gevierde wapen-stilstand, 23 (2008) 69-79, 174-184, 279-292.

554 WOUTERS R., Van Amer tot Zwigger. Echte toenamen uit het oude Tremelo, 24 (2009) 78-84, 129- 140, 248-257; 25 (2010) 32-40, 137-149, 240-251.

639 WOUTERS R., Van Amer tot Zwigger. Echte toenamen uit het oude Tremelo, 26 (2011) 34-48, 131-144, 263-284; 27 (2012) 28-46, 177-193, 276-291; 28 (2013) 55-74, 154-175, 258-272; 29 (2014) 25-46, 308-315.

640 WOUTERS R., Niemand geschikt als burgemeester, 27 (2012) 77-88, 200-208.

641 WOUTERS R., Het andere gezicht van de vijand. Niet alle Duitsers waren moordenaars en brandstichters 29 (2014) 181-187.

642 WOUTERS R., Heimwee aan het IJzerfront, 29 (2014) 334-338.

689 CASTEELS R., Pastoorsverslagen over de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht        4. Parochie Tremelo (pastoor K. Van Winkel) 30 (2015) 202-215; 31 (2016) 61-76, 194-202, 255-268 (vervolg).

690 WOUTERS R., Van Amer tot Zwigger. Echte toenamen uit het oude Tremelo (vervolg)  30 (2015) 77 – 91, 287-305.

738 CASTEELS R., Pastoorsverslagen van de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht:   4. Parochie Tremelo (pastoor K. Van Winkel), 32 (2017) 152-163.

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (91, 170), Regio (3, 7, 95, 98, 99, 100, 102, 183, 241, 317, 372, 378, 436).

VELTEM-BEISEM

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Regio (244, 304, 378).

VILVOORDE

* Zie Regio (304, 374, 377).

VISSENAKEN

* Zie Regio (374).

VLIERBEEK

* Zie Regio (373).

VOLLEZELE

* Zie Regio (304).

VORST

* Zie Regio (304).

WAKKERZEEL

74 VANDESANDE J., De kapel van Hadocht in de parochie van Wakkerzeel, 3 (1988) 24-33.

157 VANDESANDE J., De Standonkhoeve : het Wakkerzeelse Hof ter Hofstad, 5 (1990) 116-127.

218 VAN DE SIJPE R., Schilderijen van Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811) in de kerk van Wakkerzeel, 8 (1993) 66-70.

219 VAN DE SIJPE R., Rococo in de Sint-Hubertuskerk te Wakkerzeel, 8 (1993) 141-142.

273 AERTS A., Bijdrage tot de geschiedenis van Wakkerzeel, 11 (1996) 25-41, 101-108, 202-212; 12 (1997) 23-29, 163-170, 240-255; 13 (1998) 34-50, 130-139, 255-267.

274 SCHEPKENS F., Een “nieuw mirakel” van Sint-Hubertus te Wakkerzeel, 13 (1998) 268-269.

275 VANDEGOOR G., De parochie Wakkerzeel ten tijde van pastoor L.J. Hallet (1842-1871), 11 (1996) 50-60.

348 AERTS A., Van Wakkerzeelse mensen en maatschappijen in het begin van de 20ste eeuw, 15 (2000) 162-168, 294-300; 16 (2001) 53-60, 149-157.

349 AERTS  A. en SCHEPKENS F., Het Sint-Hubertus-broederfeest te Wakkerzeel in 1698, 15 (2000) 30-32.

350 AERTS A., Oude plaatsnamen uit Wakkerzeel, 14 (1999) 36-48.

351 SCHEPKENS F., Armoede te Wakkerzeel tijdens de 18de eeuw: de familie Tempels, 16 (2001) 100-102.

411 AERTS A., Van Wakkerzeelse mensen en maatschappijen, 17 (2002) 157-174, 313-320. (vervolg van Wakkerzeel (348)).

413 MINNEN B., Inventaris van het kerkarchief van Wakkerzeel, 19 (2004) 214.

485 DELAURE F., Gotische teksten op perkament, ontdekt in het orgel van Wakkerzeel, 22 (2007) 228-230.

555 DELAURE F., 16de-eeuws Wakkerzeels kruisbeeld gerestaureerd, 25 (2010) 110-111.

556 VAN LANI S., Pastoor Hendrik De Jonghe: een 18de-eeuws portret uit de kunstcollectie van de norbertijnenabdij van Park-Heverlee, 23 (2008) 24-27.

643 DELAURE Fr. en DE WACHTER Fr., Dagboek van E.H. Joannes Tuerlinckx, pastoor van Wakkerzeel, over de eerste oorlogsmaanden in zijn dorp, 26 (2011) 49-64, 166-182.

644 VAN LANI S., De pastorie van Wakkerzeel: een parel uit het netwerk van pastoorshuizen van de norbertijnenabdij van Park in Vlaams-Brabant, 27 (2012) 4-14.

645 MINNEN B., Kapel of kerk? Nieuw licht op de ‘kerk’ van Wakkerzeel en de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Werchter in de 15de eeuw, 28 (2013) 124-135.

646 VANDEGOOR G., Oorlogsgetuigenis van Gustavine van Roost over 1914, 29 (2014) 69-73.

647 DEAUVILLE M., Met de Karabiniers te Wakkerzeel van 9 tot 13 september 1914, 29 (2014) 207-219.

Zie ook 586

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (170, 367), Regio (3, 4, 6, 7, 92, 96, 105, 109, 175, 304, 372, 378), Haacht (254), Werchter (220, 276, 414, 435), Wespelaar (280).

WAMBEEK

* Zie Regio (304).

WANGE

* Zie Regio (304).

WERCHTER

75 – , Een 19de-eeuwse “overlezings”-formule, 2 (1987) 68.

76 VAN ROMPUY A., 555 jaar Sint-Sebastiaansgilde te Werchter, 1 (1986) 46-50, 43-48; 2 (1987) 35-40 (beschrijving der feestelijkheden).

77 VAN ROMPUY A., Miereneieren zoeken: een verdwenen beroep, 2 (1987) 123-127.

78 VAN ROMPUY A., De Werchterse koningsschieting, 3 (1988) 112-114.

158 VERHAEGEN A., Feestelijk geschut te Werchter, 5 (1990) 261-263.

220 AERTS A., Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Werchter en Wakkerzeel, 7 (1992) 25-37, 125-130, 198-206; 8 (1993) 38-50, 112-126, 174-201; 9 (1994) 44-56, 128-139, 224-237.

(zie Regio (96, 372, 378, 379), Werchter (276)).

221 COOLS J., Aantekeningen over de familie Van Roost (Werchter), 8 (1993) 248-249.

222 DE BECKER L., Werchterkermis en Avonddromen. Jeugdherinneringen van een Werchteraar in Stuttgart anno 1943, 8 (1993) 61-66.

223 VAN ESPEN D., 142 jaar “Dijle- en Demergalm” te Werchter, 8 (1993) 138-140.

276 A. AERTS A., (Bijdrage tot) De geschiedenis van het onderwijs te Werchter en Wakkerzeel, 10 (1995) 57-67, 156-169, 261-269; 11 (1996) 61-68, 122-128, 287-291; 12 (1997) 88-93 (zie Regio (96), Werchter (220)).

277 COOLS J., Stamboom van de Werchterse familie Van Leemputten, 11 (1996) 109-116, 140-148.

278 LOYEN  R. en VANDESANDE J., Werchter anno 1747. Bruggenhoofd in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), 13 (1998) 21-33.

279 VANDEGOOR G., Het stichtingscharter van de Werchterse St.-Sebastiaansgilde (1430), 12 (1997) 139-148.

415 AERTS A., Het geslacht Van Roost, het Werchters bier en de politiek, 19 (2004) 235-258; 20 (2005) 47-55, 147-159

414 AERTS A., Wonderverhalen uit Groot-Werchter (vervolg), 19 (2004) 146-157.

417 VAN ELDERE D., Cornelis Van Leemputten en Werchter, 17 (2002) 72-75

487 DE WOLF M., De briefwisseling van Jan Bols, 21 (2006) 29-38, 129-149, 239-252; 22 (2007) 41-51

488 AERTS A., Werchter en de scheepvaart op de Dijle en Demer, 22 (2007) 9-24, 138-153, 240-250

417 GUISLAIN H., De Spaanse Linie tussen Werchter en Booischot, frontlijn gedurende de Spaanse Successieoorlog, 22 (2007) 25-29

417 VANDER ELST J., De dichter Prosper Van Langendonck, 22 (2007) 36-40.

557 AERTS  A., Werchter en de scheepvaart op Dijle en Demer (vervolg), 23 (2008) 28-43, 121-131, 248-260; 24 (2009) 19-28 (zie ook 488).

558 VANDER ELST J., Aline Eraly, Werchterse karmelietes in Montreal (Canada), 23 (2008) 188-191.

559 VANDER ELST J., De uit Werchter afkomstige beeldhouwersfamilie Jean-François en Frantz Vermeylen, 25 (2010) 123-136.

560 WOUTERS R., Charel Van Espen uit Werchter; een leven vol tragiek, 25 (2010) 150-151.

561 LAUWERS J., Werchterse gildenvlag als oorlogs-trofee en ‘Brandenburger Poort’ als triomfboog (1914), 25 (2010) 259-260.

648 MINNEN B., Een pachthof van de kerk van Wezemaal in Werchter: de Sint-Jobshoeve te Vosbergen (15de–18de eeuw), 26 (2011) 18-26.

649 VANDER ELST J., Over de Werchterse familie Lauwers–Van Eycke in de 17de eeuw, 26 (2011) 108-110.

650 WOUTERS R., Een document pastoor Venmans (Werchter) ter ere, 26 (2011) 195-198.

651 GHISLAIN J.-C. De Romeins-romaanse doopvont van Werchter, 28 (2013) 116-123.

691 CASTEELS R., Pastoorsverslagen over de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht ,                         3. Parochie Werchter (pastoor J. Oliviers) 30 (2015) 35 -47.

692 TOLLET A., VINTS L. ‘Onder den palmboom’. Een lied van Emmanuel Hiel voor brouwer Felix Van Roost (Werchter) 30 (2015) 21-25.

693  VANDER ELST J., Ere-kanunnik August Van Langendonck uit Werchter (1870-1923)  30 (2015) 254-262.

694 VANDER ELST J., Dokter en volksvertegenwoordiger Richard Van Leemputten werd 100 jaar geleden in Werchter geboren,  31 (2016) 203-213.

695 WOUTERS W. (†), “De Schutters van Leuven of in Duitsche Ballingschap”. Het gedrukte oorlogsrelaas van Willem Wouters uit Werchter (1914-1915) 31 (2016) 269-282

739 VAN DER JEUGHT F., MINNEN B., VAN ELDERE D., Een doksaal of een sacramentshuis van Andries Keldermans in de Sint-Jan-de-Doperkerk van Werchter (1520 of kort daarna), 32 (2017) 21-29.

Zie ook 586

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (86, 170, 235,294), Regio (3, 6, 7, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 175, 183, 184, 310, 313, 317, 372, 378, 379, 435), Haacht (192, 324), Rijmenam (209), Rotselaar (266), Wakkerzeel (350), Wespelaar (280), Tremelo (479, 480), Recensies (293).

WESPELAAR

79 KENNIS J. en VANDESANDE J., Buurtwegen te Wespelaar in de 19de eeuw, 2 (1987) 53-65.

80 VAN AERSCHOT A., De cinema van Tinne Blek, 2 (1987) 238-243.

81 NOTREDAME  D. en VAN DEN BORRE N., Een honderdjarige in de Wespelaarse Hoek, 3 (1988) 219-221.

82 VANDESANDE J., Een heerlijkheid: Wespelaar, 3 (1988) 92-99.

159 VAN AERSCHOT A., Kent U ze nog… de Lustige Fluiters uit Wespelaar ?, 5 (1990) 15-18.

160 CASTEELS R., De familie Proli, eigenaar van het domein te Wespelaar van 1753 tot 1784, 6 (1991) 159-168.

161 CASTEELS R., Hertogenburg, het tehuis van de K.S.A.-gouwen Brabant en Antwerpen te Wespelaar (1947-1954), 6 (1991) 227-236.

162 CASTEELS R., Jean-Baptiste Plasschaert, eigenaar van het domein te Wespelaar van 1814 tot 1821, 5 (1990) 225-229.

163 CASTEELS R., Het park van Wespelaar, 5 (1990) 80-92.

164 VANDESANDE J., Rare plaatsnamen uit de streek : “Peerschat” (Wespelaar), 5 (1990) 201-202.

224 CASTEELS R., Albert Marnef, eigenaar van het domein te Wespelaar van 1840 tot 1868, 7 (1992) 216-221.

225 CASTEELS R., Duitse troepen in de St.-Hubertuskerk te Wespelaar, 8 (1993) 230-234.

226 CASTEELS R., Hoe oud is café “De Zwaan” te Wespelaar ?, 9 (1994) 153-155.

(1530).

227 CASTEELS R., Ik had vijf zonen. De frontbelevenissen van vijf Wespelaarse broers (1914-1918), 9 (1994) 122-127.

228 CASTEELS R., Pastoors van de Sint-Hubertusparochie te Wespelaar, 8 (1993) 51-53

(13de eeuw; 17de eeuw-heden).

229 CASTEELS R., Uit het archief van de Sint-Hubertuskerk te Wespelaar, 8 (1993) 127-130

(rond 1800).

230 CASTEELS R., Verboden te snuiten tegen de muur van de kerk van Wespelaar (circa 1810), 8 (1993) 149.

231 CASTEELS R., Wespelaar, anno 1845, 9 (1994) 35-43.

232 VANDEGOOR G., Het Hof Te Ghoye nabij “den Halven Steen” (Wespelaar-Boortmeerbeek), 7 (1992), p. 191-197; 8 (1993) 29-37.

280 CASTEELS R., Mei 1940 : met het 2de Regiment Jagers te voet te Wespelaar, Haacht, Werchter en Wakkerzeel, 10 (1995) 206-220, 11 (1996) 6-16, 129-145.

281 CASTEELS R., Een dorp in mobilisatie en oorlog : Wespelaar (1940-1945), 13 (1998) 166-178, 277-293.

282 CASTEELS R., Een foto van drie generaties de Spoelberch te Wespelaar, 13 (1998) 87-89.

283 CASTEELS R., De Sint-Hubertuskerk te Wespelaar als bron voor de plaatselijke geschiedenis, 10 (1995) 47-56.

284 CASTEELS R., Over Wespelaarse bruggen en bruggetjes, 13 (1998), 60-69.

285 CASTEELS R, Van Wespelaar, via Breendonk, naar Buchenwald en Dora, 11 (1996) 146-160.

286 VANDEGOOR G., De Sint-Sebastiaansgilde van Wespelaar, 11 (1996), 94-100, 280-286.

287 VANDESANDE J., De heerlijkheid Ter Beek en het hof ter Hadocht in het verdwenen gehucht Nederassent ten zuiden van Wespelaar, 12 (1997) 13-22, 125-138, 222-228; 13 (1998) 226-235.

352 CASTEELS R., De familie Muls en haar woning te Wespelaar, 15 (2000) 154-161.

353 CASTEELS R., De Grote Baan en de Dijkstraat, de eerste verharde wegen van Wespelaar, 16 (2001) 129-137.

354 CASTEELS R., Moeten er nog zegeltjes zijn … ? Organisatie van de rantsoenering tijdens en na WO II te Wespelaar, 14 (1999) 59-77.

355 CASTEELS R., Politiereglement van Wespelaar anno 1837, 14 (1999) 166-171.

356 CASTEELS R., Uitgebreide werken aan het kasteel te Wespelaar in 1686, 15 (2000) 19-29.

357 CASTEELS R., Verkiezingspropaganda anno 1906, 14 (1999) 96-97.

358 CASTEELS R., Wespelaar kadastraal, ca. 1860, 14 (1999) 250-262.

359 VANDEGOOR G., Een tijdsbeeld van de gemeente Wespelaar omstreeks de Belgische Omwenteling, 14 (1999) 145-158.

360 VANNOPPEN H., Het monument van de luchtmacht te Sint-Stevens-Woluwe en graaf Eric de Spoelberch uit Wespelaar, 14 (1999) 78-81.

418 CASTEELS R., Het oorlogsdagboek van burggraaf Guillaume de Spoelberch (31 juli 1914-24 januari 1915), 17 (2002) 76-87, 191-214.

419 CASTEELS R., Het onderwijs te Wespelaar van ca. 1825 tot ca. 1950, 17 (2002) 302-312, 18 (2003) 61-73, 144-156.

420 CASTEELS R., Hoe en door wie Wespelaar in de loop van de tijd bestuurd werd, 18 (2003) 231-244, 19 (2004) 74-85.

421 CASTEELS R., Sterven te Wespelaar, 17de – 20ste eeuw, 19 (2004) 131-145.

422 CASTEELS R., De Beekhoeve en het buitengoed van het Baycollege (het huidige ‘Edele Brabant’) door de Fransen verkocht als ‘Zwart Goed’, 19 (2004) 259-267.

491 CASTEELS R., Historische schets van het domein Herkenrode te Wespelaar, 20 (2005) 21-37, 118-131.

492 CASTEELS R., lsquo;Geef ons heden ons dagelijks brood…’ of hoe de overheid zich in de 19de eeuw bemoeide met onze boterham, 20 (2005) 256-258.

493 CASTEELS R., De bevolking van Wespelaar in cijfers, 21 (2006) 4-16.

494 CASTEELS R., Dagboek van de ursulinen van Caen over hun belevenissen te Wespelaar en te Tildonk tijdens de Eerste Wereldoorlog, 21 (2006) 162-179, 277-296; 22 (2007) 66-82.

495 CASTEELS R., Dubbel zilveren priesterjubileum te Wespelaar, 22 (2007) 164-170.

496 CASTEELS R., De ‘tien huizen’ te Wespelaar, 22 (2007) 268-271.

562 CASTEELS R., De Ruygmolen te Wespelaar, 23 (2008) 15-23.

563 GORDTS J. 100 jaar dynamo’s en elektromotoren De Coster te Wespelaar, 23 (2008) 94-96.

564 CASTEELS R., Evacuatie van burgerbevolking in oorlogstijd. Concrete gegevens over Wespelaar in 1940, 24 (2009) 268-275.

565 CLEYNHENS J., 80 jaar onderwijs te Haacht-Station, 25 (2010) 95-107, 188-198.

566 CASTEELS R., Pachtcontract van de hoeve ‘De Sterre’ te Wespelaar (3 februari 1779), 25 (2010) 18-26.

567 CASTEELS R., Krijgsgevangenpost, 25 (2010) 159-168.

568 CASTEELS R., Van prinsessen en hertoginnen…,  25 (2010) 219-226.

652 CASTEELS R., Uit de ideeën van Jean-Baptiste Plasschaert, (1769-1821), 26 (2011) 27-33.

653 CASTEELS R., Priester en legeraalmoezenier Petrus Jozef Casteels uit Wespelaar (1884-1969), en het frontkrantje “ ’t kanton Haacht onder de wapens, 29 (2014) 74-84.

696  CASTEELS R., Pastoorsverslagen over de Eerste Wereldoorlog in de regio Haacht. 3. Parochie Wespelaar – E.P. Ignatius Lageschaar  31 (2016) 155-162.

697 CLEYNHENS J., Historiek van de conservenfabriek ‘La Corbeille’ te Wespelaar (1899-1977) 30 (2015) 263-276;  31 (2016) 46-60.

698 CLEYNHENS J., Noodwoningen na de Eerste Wereldoorlog te Wespelaar  31 (2016) 283-291.

740 CASTEELS R., Met het 11de Linieregiment te Wespelaar op 11 en 12 sep. 1914, 32 (2017) 65-71.

741 CLEYNHENS J., Een bom gevonden in het Elleveld te Wespelaar (Haacht-Station), 32 (2017) 179.

742 CLEYNHENS J., Melkerij Lacsia te Haacht-Station, 32  (2017) 103.

743 DE BRUYN D., Een klein verhaal uit de Groote Oorlog. Digitale zoektocht naar grootoom  Alfons Geleyns, 32 (2017) 303-312.

744 HIDDINK H.H., Archeologisch onderzoek te Wespelaar (Haacht) en de ontdekking van een Romeinse nederzetting, 33  (2018) 62-70.

* Zie Bronnenlijsten (83, 165, 233), Algemeen (168, 296, 369), Regio (3, 4, 5, 8, 95, 97, 102, 105, 107, 108, 109, 175, 176, 180, 182, 183, 308), Haacht (17, 255, 256, 386), Werchter (74), Recensies (293).

WESTMEERBEEK

* Zie Bronnenlijsten (233).

WEZEMAAL

361 MINNEN B., Wezemaal wordt weer een wijndorp. Een uniek project in de regio Haacht, 14 (1999) 183-188.

424 MINNEN B., Een begijnengemeenschap te Wezemaal rond 1300, 19 (2004) 112-121.

425 MINNEN B., Wezemaal, centrum van de Sint-Jobsdevotie in de Nederlanden, 15de en 16de eeuw, 19 (2004) 226-234.

497 VAN DIJCK M.F., Het oudste reglement van de Wezemaalse Sint-Sebastiaansgilde (1500) in een vergelijkend perspectief, 20 (2005) 219-239.

498 MINNEN B., Pastoor en schepenen over de grote bosbrand te Wezemaal in 1684, 21 (2006) 17-19.

569 COENEGRACHTS T., DE GRAAUW J., De norbertijnenpastorie van Wezemaal. Een historische en bouwarcheologische studie, 24 (2009) 196-209; 25 (2010) 4-17.

Zie ook 629.

654 LAUWERS V. en KEYERS D., Sic transit gloria mundi – Zo vergaat ’s werelds glorie. Het archeologisch onderzoek naar het verdwenen kasteel van Wezemaal, 28 (2013) 4-15.

655 MINNEN B., Wie bouwde de Onze-Lieve-Vrouwkapel in de Beninkstraat te Wezemaal?, 28 (2013) 247-249.

656 VANDER ELST J., Het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Wezemaal en zijn 400-jarige lindeboom, 25 jaar geleden, 28 (2013) 250-257.

657 VANDER ELST J., Schrijfster, filosofe en hoogleraar Patricia De Martelaere overleed vijf jaar geleden in Wezemaal, 29 (2014) 87-95.

699 VAN LAER H., MINNEN B., Gevangenschap en bezetting. De getuigenissen van Jacobus Verhaegen en Alfons Van Laer over de Eerste Wereldoorlog in Wezemaal, 30 (2015) 171-190, 277-286; 31 (2016) 77-91.

Zie ook 629

* Zie Bronnenlijsten (165, 233), Algemeen (86, 168), Regio (94, 95, 102, 103, 184, 241, 242, 373, 374, 380), Rotselaar (213, 335), Recensies (293).

WIEKEVORST

* Zie Bronnenlijsten (165, 233).

WIJGMAAL

* Zie Algemeen (299), Regio (108, 175, 180, 241).

426 JESPERS M., De krijgsgevangenschap van ‘Meesterremy’. Een verhaal uit de Eerste Wereldoorlog, 19 (2004) 209-213.

 570 CASTEELS R., Het gevecht van Wijgmaal (15-17 mei 1940), 24 (2009) 141-157.

WILSELE

* Zie Regio (180, 372, 378).

WINKSELE-DELLE

499 HAMELS J., Onze monumenten. ‘De Padoue’, het vroegere hof Ter Eycken te Winksele-Delle, 20 (2005) 295-297.

* Zie Algemeen (396), Regio (175, 180, 238, 242, 244), Tildonk (345), Wespelaar (287).

WOLVERTEM

* Zie Regio (304).

WOMMERSOM

* Zie Regio (374).

ZAVENTEM

* Zie Regio (372, 377).

ZEMST

* Zie Regio (304).

ZICHEM

* Zie Regio (304, 374).

ZOUTLEEUW

* Zie Regio (304).

570 CASTEELS R., Het gevecht van Wijgmaal (15-17 mei 1940), 24 (2009) 141-157.

WILSELE

* Zie Regio (180, 372, 378).

WINKSELE-DELLE

499 HAMELS J., Onze monumenten. ‘De Padoue’, het vroegere hof Ter Eycken te Winksele-Delle, 20 (2005) 295-297.

* Zie Algemeen (396), Regio (175, 180, 238, 242, 244), Tildonk (345), Wespelaar (287).

WOLVERTEM

* Zie Regio (304).

WOMMERSOM

* Zie Regio (374).

ZAVENTEM

* Zie Regio (372, 377).

ZEMST

* Zie Regio (304).

ZICHEM

* Zie Regio (304, 374).

ZOUTLEEUW

* Zie Regio (304).

REGIO

2 VAN AERSCHOT A., Het boerenfront vooruit … of de melkstaking van 1938, 1 (1986) 36-46.

3 BOUTHE J., Het komiteit (1914-1918) in het kanton Haacht, 2 (1987) 30-34, 128-132, 171-181.

4 MINNEN B., Wat vertellen de Haachtse dorpsnamen ?, 3 (1988) 210-218. (vervangen door Regio (105)).

5 VANDESANDE J., Een 18de-eeuwse kaart van Tildonk en Wespelaar, 2 (1987) 141-144.

6 VANDESANDE J., Overstromingen te Werchter en omgeving tijdens de 15de en 16de eeuw, 1 (1986) 47-56.

7 VANDESANDE J., Schade t.g.v. de godsdienstoorlogen te Werchter en Haacht, tussen 1575 en 1597, 1 (1986) 13-19.

8 VANNOPPEN H., Een beeld van de gemeenten Haacht, Tildonk en Wespelaar rond 1830, 3 (1988) 196-203.

9 DE WACHTER A., Beethoven en Josyne van Vlasselaer, 3 (1988) 162-168.

10 DE WACHTER A., Genealogie ontsluiert het, 3 (1988) 50-51.

(over René Van den Eynde, uit Keerbergen).

92 VAN AERSCHOT A., Kent u ze nog… de vluchtelingen van Haacht, Rotselaar en Wakkerzeel?, 5 (1990) 230-233.

(1914).

93 VAN AERSCHOT A., Het laatste begijntje van Mechelen en haar familie, 4 (1989) 108.

(Haacht, Rijmenam, Boortmeerbeek).

94 VAN AERSCHOT A., Opgesloten priesters tijdens de Franse Revolutie, 4 (1989) 129-130.

(Haacht, Rijmenam, Rotselaar, Wezemaal).

95 VAN AERSCHOT A., Tachtig jaar geleden had te Haacht de laatste loting plaats, 4 (1989) 133-149.

(alle gemeenten van het kanton Haacht).

96 AERTS A., Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Werchter en Wakkerzeel, 6 (1991) 154-158, 208-218. (zie Werchter (220, 276)).

(met gegevens over Wakkerzeel en Rotselaar).

97 CASTEELS R., De overval op het 20ste konvooi. Een episode uit de geschiedenis van de jodenvervolging in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog, 4 (1989) 230-235.

(Boortmeerbeek, Wespelaar).

98 DE CAT N., 1989 : Damiaanjaar. Damiaan, een man van alle tijden (vervolg), 4 (1989) 65-69, 109-112.

(Tremelo, Werchter).

99 DE CAT N., Bemerkingen bij de brooduitdeling te Werchter en Tremelo, 5 (1990) 140-142.

100 DE CAT N., “Voorkinderen” bij de ouders en voorouders van pater Damiaan, 4 (1989) 211-215.

(Haacht, Tremelo, Werchter).

101 COOLS J., De fundatie Petrus Mertens te Haacht, 6 (1991) 114-128, 197-205

(met gegevens over Putte en Rotselaar; zie ook Haacht (189)).

102 COOLS J., Haacht 1814-1850, 4 (1989) 116-128, 247-255.

(met gegevens over Baal, Boortmeerbeek, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar, Tildonk, Tremelo, Werchter, Wespelaar en Wezemaal).

103 COOLS J., Zedelijk gedrag te Haacht, Werchter en Rotselaar tijdens de 17de en 18de eeuw, 5 (1990) 203-211.

(tevens gegevens over Wezemaal).

104 MINNEN B., Documenten over Werchter in de oorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1489), 4 (1989) 174-187.

(met gegevens over Haacht, Rotselaar, Wezemaal en de abdij van Park te Heverlee).

105 MINNEN B., Wat vertellen de Haachtse dorpsnamen ?, 4 (1989), 16-24.
(vervangt Regio (4)).

(Haacht, Tildonk, Wakkerzeel, Wespelaar).

106 – , De oudste vermelding van de handbooggilden van Rijmenam en Schriek, 4 (1989) 270.

107 – , Uit het archief van Emiel Mommens, 4 (1989) 64.

(Haacht, Wespelaar).

108 VANDEGOOR G., De geschiedenis van de Leuvense vaart, 5 (1990) 172-195; 6 (1991) 6-33, 98-113, 186-196.

(Haacht, Kampenhout, Tildonk, Wespelaar, Wijgmaal).

109 VANDESANDE J., VANDEGOOR G., CASTEELS R., Open Monumentendag 1990 te Tildonk, Wakkerzeel, Wespelaar en Haacht, 5 (1990) 246-260.

110 VAN DE VELDE E., Keerbergen 950 jaar, 5 (1990) 147.

(Keerbergen, Rijmenam).

111 DE WACHTER A., Bij het overlijden van Urbain Vermeylen, de tweede bondsleider van K.S.A.-Haacht, 5 (1990) 151-154.

112 DE WACHTER A., Flarden uit het leven van een zwerver, begin 18de eeuw, 5 (1990) 234-245.

(o.m. Bonheiden, Boortmeerbeek, Buken, Hever, Keerbergen, Tildonk, Rijmenam).

174 CANNAERTS J., De Haachtse antitankgracht, 7 (1992), 180-190; 8 (1993) 15-28.

(met, in de eerste aflevering, gedetailleerd overzicht van de ganse KW-lijn (hoofdstelling van het Belgisch Leger in 1940, Waver-Koningshooikt).

175 CASTEELS R., Priester en legeraalmoezenier Petrus Jozef Casteels uit Wespelaar (1884-1969), 7 (1992) 105-114.

(uitgever van het frontblaadje ” ’t Kanton Haacht onder de wapens”; met kopies uit dit blad aangaande Baal, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen, Rijmenam, Rotselaar, Tildonk, Wakkerzeel, Werchter, Wezemaal, Wijgmaal, Winksele).

176 CASTEELS R., Tot meerdere eer en glorie van de keizer. Ook Wespelaarse conscrits offerden hun leven op de slagvelden van Europa (1798-1813), 7 (1992) 50-62.

(ook Haacht, Tildonk).

177 COOLS J., De Haachtse familie Van Beethoven, 8 (1993) 101-111, 216-223.

(ook gegevens over Boortmeerbeek, Putte, Rijmenam).

178 MEULEMANS G., De buurtspoorwegen in de regio Haacht : bij de start van een nieuw HAGOK-project, 9 (1994) 140-146.

(vervolg: zie nr. 240).

179 MINNEN B., Wat voert HAGOK in zijn schild ?, 8 (1993) 85.

(verklaring nieuw heraldisch logo).

180 VANDEGOOR G., De geschiedenis van de Leuvense vaart. Deel V : wetenswaardigheden, 7 (1992) 38-49.

(vervolg van nr. 108; Leuven, Tildonk, Wespelaar, Wijgmaal, Wilsele).

181 VANDEGOOR G., Getuigenissen van de Grote Oorlog 1914-1918, 8 (1993) 86-100.

(Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Rotselaar, Tildonk, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wijgmaal, Wilsele, Winksele).

182 VANDEGOOR G., Het zijn droeve tijden als de oorlog woedt. Bijkomende getuigenissen over 1914 in de regio Haacht, 9 (1994) 57-63.

(Kampenhout, Tildonk, Wespelaar).

183 VAN DEN BORRE N., Eeuwelingen uit de streek, 7 (1992) 20-24, 142-147, 226-229.

(Aarschot, Begijnendijk, Berg, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hever, Kampenhout, Keerbergen, Rillaar, Rotselaar, Tremelo, Werchter, Wespelaar).

184 VANDEVENNE E. en MEERT H., De bevolkingsevolutie binnen de fusiegemeente Rotselaar, 1857-1989, 7 (1992) 138-141.

(Rotselaar, Werchter, Wezemaal).

238 CASTEELS R., De aanleg van de steenweg Leuven-Mechelen (1730-1740), 12 (1997) 30-41, 229-237.

239 JENNIS M., De familie van Z. pater Damiaan, 10 (1995) 221-231.
(genealogisch).

240 MEULEMANS G., De buurtspoorwegen in de regio Haacht, 10 (1995) 76-83, 170-179, 270-280, 42-49, 161-169; 11 (1996) 259-272; 12 (1997) 171-177, 266-280; 13 (1998) 153-160.

(vervolg van nr. 178).

241 MINNEN B., De machtsverhoudingen in het samenvloeiingsgebied van Demer en Dijle en de vorming van het “Land van Rotselaar”, 1120-1400, 13 (1998) 7-20, 116-129.

(ook Keerbergen, Tremelo, Wezemaal, Wijgmaal, Schriek).

242 SWEECK P., Archeologie en genealogie in het (Vlaamse) Parlement, 11 (1996) 69-75; 13 (1998) 70-86.

(Aarschot, Berg, Bertem, Bonheiden, Boortmeerbeek, Herent, Kampenhout, Leuven, Mechelen, Nederokkerzeel, Tildonk, Wezemaal, Winksele).

243 VANDEGOOR G., 250 jaar geschiedenis van de Leuvense vaart. Een nieuwe HAGOK-uitgave in voorbereiding, 13 (1998) 90-103.

244 VANDEGOOR G., De overstroming van de Leuvense vaart op 14 mei 1906, 13 (1998) 149-152.

245 VANDEGOOR G., Schepen en scheepvaartverkeer op de Dijle, 12 (1997) 256-262.

302 CASTEELS R., Foei … Enkele merkwaardige anekdoten uit het dagboek van J.-B. Hous (1805, 1819), 16 (2001) 38-39.

(Bertem, Leuven).

303 CASTEELS R., Verpachting van het tolrecht op de steenweg Mechelen-Leuven (1775-1776), 15 (2000) 234-246.

(Haacht, Herent, Hever, Kampenhout, Muizen).

304 DARAS H., Verering voor tandheiligen in Vlaams-Brabant en Brussel, 15 (2000) 126-141, 257-271.

(Aarschot, Affligem, Alsemberg, Asse, Averbode, Bever, Bierbeek, Bierk, Brussegem, Brussel, Buizingen, Buken, Diest, Dilbeek, Edingen, Elewijt, Erps-Kwerps, Galmaarden, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Hakendover, Halle, Hoeilaart, Houwaart, Huizingen, Huldenberg, Itterbeek, Kapellen, Keerbergen, Ledeberg, Leefdaal, Lembeek, Leuven, Linkebeek, Linter, Lot, Mark, Merchtem, Molenstede, Mollem, Oetingen, Oud-Heverlee, Pepingen, Ramsdonk, Ruisbroek (Vl-Bra), Schaffen, Sint-Margriete-Houtem, Sint-Martens-Lennik, Sint-Pieters-Kapelle, Terhulpen, Tervuren, Testelt, Tienen, Tisselt, Veltem, Vilvoorde, Vollezele, Vorst, Wakkerzeel, Wambeek, Wange, Weerde, Wolvertem, Zemst, Zichem, Zoutleeuw).

305 HENDRICKX G., Over 19de-eeuwse spookgeschiedenissen en 19de-eeuwse zegswijzen uit de regio Haacht, 16 (2001) 138-140.

306 HENDRICKX G., WO II: de luchtoorlog boven onze regio in de periode 1943-1944, 15 (2000) 176-183.

(Haacht, Leuven, Mortsel).

307 LAUWERS J., Toeren tussen torens in eigen streek. Het recht om duiven te houden, 16 (2001) 214-219. (vervolg zie RR).

(Humelgem, Melsbroek, Steenokkerzeel).

308 LAUWERS J., Vroegere marktzangers in onze contreien, 15 (2000) 278-293.

309 MEULEMANS G., De buurtspoorwegen in de regio Haacht (vervolg), 14 (1999) 172-182; 15 (2000) 169-175.

(Berg, Kampenhout, Melsbroek, Steenokkerzeel).

310 MINNEN B., De Blijde Intrede van Karel van Croÿ in de baronie Rotselaar in 1596, 14 (1999) 198-215.

(Aarschot, Bierbeek, Haacht, Heverlee, Leuven, Rotselaar, Werchter).

311 SWEECK P, Archeologie en genealogie in het parlement, 14 (1999) 85-95.

(Algemeen; Haacht, Heverlee, Leuven, Mechelen, Muizen, Rillaar, Rotselaar).

312 SWEECK P, Archeologie en genealogie in de Vlaamse Raad, 14 (1999) 288-297.

(Aarschot, Haacht, Leuven, Mechelen, Rotselaar, Sint-Joris-Weert, Tildonk).

313 VANDEGOOR G., Aanleg van de provinciale weg Haacht-Wezemaal via Werchter en Rotselaar (1837), 14 (1999) 247-249.

314 VANDEGOOR G., De Brabantse kanalen: hun overeenkomsten en verschillen, 14 (1999) 223-228.

315 VANDEGOOR G., Herdenkingsplechtigheden en feestvieringen ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het kanaal Leuven-Dijle, 15 (2000) 184-191.

(Leuven, Tildonk).

316 VANDEGOOR G., De jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, 16 (2001) 141-148.

(aanval op de deportatietrein te Boortmeerbeek, 1943).

317 VAN LANI S., Simon Wouters (1734-1792): pachterszoon van Veldonk en 39ste abt van de norber-tijnerabdij van ’t Park-Heverlee, 15 (2000) 33-47.

372 CAES W., De Romeinen in de regio Aarschot-Leuven-Mechelen, 17 (2002) 6-30, 114-131, 240-257, 18 (2003) 11-23, 192-206, 19 (2004) 6-17, 19 (2004) 122-130.

(Haacht, Rotselaar, Bierbeek, Herent, Holsbeek, Kessel-Lo, Muizen, Tildonk, Wilsele, Wijgmaal).

373 CLAESSEN J., Vondsten uit het Stenen Tijdperk te Rotselaar en omgeving 18 (2003) 6-10

(Rotselaar, Vlierbeerk, Wezemaal

374 LAUWERS J., Toeren tussen torens in eigen streek. (vervolg van Regio (307)).

(Eppegem, Vilvoorde, Rotselaar, Haacht, Wezemaal, Aarschot, Zichem).

375 VANDEGOOR G., De Schemeroorlog (1 september 1939 tot 10 mei 1940).

(Lier, Haacht, Winksele).

376 LAUWERS J., De voormalige buurtspoorweg Brussel-Haacht-Keerbergen, 17 (2002) 175-190, 20 (2005) 56-74.

(Haacht, Schaarbeek, Kampenhout, Berg, Steenokkerzeel, Melsbroek, Diegem).

377 MINNEN B., Van schemerzone tot grenslijn. Werchter (bisdom Luik) en de nieuwe parochie Schriek (bisdom Kamerijk), 1309-1329, 17 (2002) 258-266).

378 VANDESANDE J. en GORDTS J., Een historische fietstocht doorheen Haacht, 17 (2002) 321-330.

(Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel).

379 MINNEN B., Twee beschrijvingen van het Land van Rotselaar (Rotselaar, Werchter, Haacht) uit 1585-1587, 18 (2003) 104-123, 207-222.

380 VANDEGOOR G., Keizerin Maria-Theresia verleent een octrooi in 1786 voor de aanleg van een nieuwe steenweg van Leuven naar Wezemaal, 18 (2003) 135.

381 LAUWERS J., Flitsen uit Wereldoorlog I in Midden-Brabant, 18 (2003) 245-269, 19 (2004) 57-73, 19 (2004) 175-190.

382 HAMELS J., Wielrenners uit onze regio: Jos Wouters, 19 (2004) 93-95, Jef Scherens, 19 (2004) 203-208, Fons Sweeck, 19 (2004) 316-320, Jan Storms 20 (2005) 84-88; Willy Derboven 20 (2005) 183-187; Willy Van den Eynde 21 (2006) 84-90; Maurice Croon 21 (2006) 202-203; Pé Verhaegen 21 (2006) 299-301; Raymond Impanis 22 (2007) 101-105; Willy Vekemans 22 (2007) 211-214; De kampioenen van België in de jeugdreeksen 22 (2007) 297-303; Lode Anthonis 23 (2008) 312-315; Jos. De Schoenmaecker 23 (2008) 97 -102; Roger De Coninck 24 (2009) 74-77; Het wielercriterium van Rijmenam 24 (2009) 171-175; Staf Hermans 24 (2009) 276-279.

383 WELLENS C.F.B., Vier personen uit de regio Haacht in het werk van Ernest Claes (vervolg), 19 (2004) 191-200, 274-287, 20 (2005) 160-172.

435 MINNEN B., De burcht van Antwerpen en de dorpen in de Demer-Dijleregio, 20 (2005) 6-12.

436 WOUTERS R., Haachts gerechtelijk archief: een spiegel van ons volksleven, 20 (2005) 38-46.

437 VANDEGOOR G.,  De verbanden tussen Haacht en Keerbergen en de hertogen van Brabant 21 (2006) 100-111.

438 VANDEGOOR G., Waterhuishoudkundige problemen op de vaart in de loop van de tijden 22 (2007) 30-35.

439 Wellens C.F.B., Uit het verleden van de Peervenshoek, Ninde en Hever 22 (2007) 156-163, 257-267

512 HAMELS J., Renners uit onze regio 23 (2008) 97-102 (Jan De Schoenmaeker), 312-315 (Lode Anthonis); 24 (2009) 74-77 (Roger De Coninck), 171-175 (Wielercriterium van Rijmenam), 276-279 (Staf Hermans); 25 (2010) 199-202 (Marcel Goossens), 304-305 (Alfons Hendrickx). – Zie ook: Regio 437.

513 CASTEELS R., Enkele wetenswaardigheden over de spoorlijn Mechelen-Leuven, 23 (2008) 144-155.

514 VANDEGOOR G., Een bijdrage tot de geschiedenis van de fiets in de streek Leuven en Haacht, 23 (2008) 158-167.

515 VAN HERCK P., Volkse vogelbenamingen van ‘in onzen toat’,  23  (2008) 192-199.

516 CASTEELS R., De ’Livres de Raison’ van de familie de Spoelberch, 23 (2008) 212-223.

517 VLEUGELS C., Armoede bestreden. Het Leuvens Werkhuis van Weldadigheid (1802-1866), 23 (2008) 245-247.

518 VANNOPPEN H., De loting werd 100 jaar geleden in het militiekanton Haacht afgeschaft, 23 (2008) 261-270.

519 VAN LANI S., Typisch norbertijns erfgoed: de pastorieën van de abdij van Park in Vlaams-Brabant, 24 (2009) 4-5.

520 DEPOORTERE T., IJzerschollen voor Clabecq. Een vergeten ontginning op de Middelberg in Noord-Hageland (Rotselaar-Gelrode), 24 (2009) 30-44.

521 VAN DIJCK J., De patentbelasting in het kanton Haacht in 1797, 24 (2009) 118-124.

522 VANDEGOOR G., De vleesbevoorrading tijdens de Tweede Wereldoorlog en een strafexpeditie in het land van Brabant, 24 (2009) 158-165.

523 WELLENS C., In de voetsporen van pater Damiaan, 24 (2009) 166-170, 258-265; 25 (2010) 27-31, 116-122, 227-239.

524 VANNOPPEN H., ‘Alle weiden waren niet even groen’ of enkele aspecten rond de lokale geschiedenis van weiden, bossen, heide en woeste gronden in onze gewesten, 24 (2009) 210-227.

525 VAN DEN EYNDE M., Over een ‘slanke Emma’ uit 1914, 25 (2010) 67-71.

526 VANDEGOOR G., Burgerlijke slachtoffers van de ‘Groote Oorlog’, 25 (2010) 261-301.

577 HAMELS J., Renners uit onze regio, 26 (2011) 85-92 (Frans Verbeeck); 199-200 (Marc Verbeeck); 300-302 (Richard Everaerts); 27 (2012) 89-93 (Jos Huysmans); 194-197 (Louis Nackaerts); 308-312 (met Tildonkse connecties: Frans De Wolf, Lucien Hoobergs, Florent Moerenhout); 28 (2013) 311-316 (sportdirecteur Florent Van Vaerenbergh).

578 VAN LANI S., De norbertijnenabdij van Park-Heverlee en haar netwerk van pastorieën, 26 (2011) 4-17.

579 DE CAT, N. Getuigenis over de ontgraving van pater Damiaan, 27 januari 1936, 26 (2011) 183-190.

580 VANDEGOOR G., De trekdienst der schepen op de Leuvense vaart. De familie Thomas en het oude Trekkershuis, 26 (2011) 228-238.

581 LYBAERT D., ‘Vergeten’ kunstenaar ‘Staf’ Gillé (1892-1989) traag maar zeker gerehabiliteerd, 26 (2011) 247-262.

582 CASTEELS R., De telefoon in het Haachtse, 70 jaar geleden, 26 (2011) 191-194.

583 VANDER ELST J., 150 jaar geleden werd de dichter Prosper Van Langendonck geboren, 27 (2012) 24-27.

584 LAUWERS V., Een archeoloog op het gemeentehuis, 27 (2012) 108-118.

585 VANDER ELST J., 20 jaar geleden werd het borstbeeld van Jan Bols onthuld in Werchter, 27 (2012) 139-142.

586 MINNEN B., Kapel of kerk ? Nieuw licht op de ‘kerk’ van Wakkerzeel en de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Werchter in de 15de eeuw, 28 (2013) 124-125.

587 BROOTHAERTS J., De gevolgen van de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489) in de regio Haacht, aan de hand van de Leuvense schepenregisters 28 (2013) 16-42.

588 VANNOPPEN H., Mode en streekdracht voor en na WO I in de streek van Haacht, 29 (2014) 17-24.

589 HENSEN Fr., Verdwenen in de ‘Grooten Oorlog’. Leonard Laurens Konings, een jongen van 22 jaar die vocht in Haacht, Wespelaar en Tildonk, 29 (2014) 50-68.

590 CASTEELS R., Verslag van deken E. Laurent over het optreden van de Duitsers in 1914 in de dekenij Haacht, 29 (2014) 47-49.

591 MINNEN B., Wat verscheen er over de Eerste Wereldoorlog in HOGT ? 29 (2014) 116-124.

592 CAES W., Belgische en Duitse loopgraven uit het begin van de Eerste Wereldoorlog tussen Gete en Schelde, 29 (2014) 125-155.

593 MINNEN B., Een reeks onuitgegeven foto’s van de verwoestingen in Werchter en Haacht in 1914, 29 (2014) 194-206.

594 LAUWERS V., Op zoek naar een speld in de hooiberg. Enkele recente archeologische vooronderzoeken in de gemeente Haacht, 29 (2014) 258-269.

595 VANHAUTE Nick, De torenuurwerkmakers Michiels uit Mechelen en hun productie in de regio Haacht, 29 (2014) 288-307.

596 CRESENS A. en MINNEN B., Werchter,   Haacht en Wespelaar in een onuitgegeven fotoalbum over de Eerste Wereldoorlog, 29 (2014) 339-350.

597 VANDER ELST J., Honderd jaar geleden overleed Frans Drijvers, 29 (2014) 316-323.

662 CASTEELS R., Uittreksels uit het frontblad “Het kanton Haacht onder de wapens”, 30 (2015) 48- 66, 152-170. (Baal, Boortmeerbeek, Bueken, Haacht, Herent, Hever-Schiplaken, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar, Rijmenam, Schrieck, Thildonck, Tremeloo, Wackerzeel, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wijgmael, Winxele-Delle).

663 GORDTS J., Voorjaar 1814. Het veldleger van “de Zwarte Hertog” Frederik Willem van Brunswijk strijkt neer in onze dorpen, 30 (2015) 120-131.

664 OGEZ E., Een bijzondere herdenking. Thema-avond Auschwitz-Dora en Transport XX , 30 (2015) 316-325.

665 STERCKX H., Kempense klaprozen. Gesneuvelden uit Geel en omgeving en de slag aan de Molen (Rotselaar, 12 sep 1914), 30 (2015) 132-151.

666 VAN ELDERE D., “In Vlaanderen heb ik gedood!” Jean Schoup, grenadier en bedrieger; de gevechten in Rotselaar en Tremelo (10-13 sep 1914), 31 (2016) 163-184.

667 CAES W., Oude volksmuziek: een nieuw verhaal tussen Mechelen en Leuven, 30 (2015) 67-76       

668 MINNEN B., IJzerzandsteen als band. Datering van de wijnmuur in Wezemaal en oorsprong van de Walenstraat en Heirbaan in Rotselaar  31 (2016) 227-238.

704 CLEYNHENS J., De KW-stelling tussen Dijle en vaart Leuven-Mechelen, 33 (2018) 94-98.

705 CLEYNHENS J., Mei 1940 en de vlucht van de bevolking uit onze streek voor het oprukkende Duitse leger, 33 (2018) 295-298.

706 HEBBRECHT J., Florimond Van de Wattijne, Karabinier-Wielrijder 1893-1914, 33 (2018) 281-294.

707 MINNEN B., Middeleeuwse nederzettingsvormen langs Demer en Dijle. Het verdwenen dorp en de burcht van Andresbrugge/Andesbrucken (Hansbrug) in de Vita en Adventus van Landoald (980-990) en het ontstaan van Haacht en Keerbergen, 32 (2017) 20-245; 33 (2018) 4-22, 136-150.

708  MINNEN B., Recente archeologische ontdekkingen: Rotselaar: bewoning uit de bronstijd; Wespelaar: een compleet Romeins gehucht; Boortmeerbeek: botresten uit een crematiegraf uit de ijzertijd ontdekt, 32 (2017) 320-324.

70 VAN DER JEUGHT Fr., Scheepsverkopingen in Mechelen door schippers van Haacht en  Werchter, 32 (2017) 246-259.

710 VANDER ELST J., Debat over de verlenging van de buurtspoorweg Brussel-Haacht via Werchter tot Aarschot (1890), 33 (2018) 169-177.

711 VAN DRIESSCHE Th., De exploitatie van ijzerzandsteen in Rotselaar en Wezemaal van de middeleeuwen  tot de 20ste eeuw, 32 (2017) 4-20, 124-138.

712 VAN PUL P., Voorbereiding op een nieuw conflict. Het plan voor de onderwater- zetting van de Dijle- en Demervalleien (1928-1929), 33 (2018) 238-259.

713 WILLEMS M., Op zoek naar Neanderthalers in de oostelijke uitlopers van de Vlaamse Vallei. Een zestal meter onder de huidige Demer- en Dijlevallei, 32 (2017) 105-123.

RA WOUTERS R., Was de spotnaam ‘messenvechters’ terecht?, 20 (2005) 259-261.

RA CAES W., Landbouw op de Gallo-Romeinse villa’s in Midden-België (75 n.C. – ca. 275 n.C.): gecultiveerde gewassen, teeltwijze en landbouwmachines, 20 (2005) 202-218.