Menu Sluiten

Erfgoeddag

Erfgoeddag 2023

Tijdens de Erfgoeddag op zondag 23 april zette HAGOK ‘Texas City’ in de kijker. De authentieke saloon van deze locatie te Basdongen in Tremelo bood plaats aan meer dan 80 geïnteresseerden tijdens de geanimeerde presentatie over het ontstaan van en de verdere evolutie van het westerndorp met wortels op de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.

Aan de hand van een beeldprojectie bracht Els De Wachter er onder meer een gevarieerd verhaal over Brusselse cowboys en indianisten die sinds de Expo ‘58 nog steeds in Tremelo het ‘Texas City’-erfgoed levendig houden.

Buiten zorgde een speciaal opgerichte tipi en een aantal folkloristische cowboy- en trappersspelen voor nog meer gepaste ambiance.

Op het eind van de namiddag praatten we nog gezellig na in de westernsaloon en leerden we in groep de danspassen van de linedance.

Erfgoeddag 2022

Op 24 april was HAGOK aanwezig met twee boekenstanden in de Engelenburcht, waar vier vrijwilligers toch weer enkele publicaties konden verkopen. Hun actie heeft bovendien ook nog enkele nieuwe leden opgeleverd.

Erfgoeddag 2021

Geannuleerd omwille van COVID-19

Erfgoeddag 2020

OP ONZE KLOKKENTORENS in het land aan Demer en Dijle. Bezoek de klokkentorens in onze regio.

Geannuleerd omwille van COVID-19

Erfgoeddag 2018

Erfgoeddag 2018 stond in het teken van boeken.

Onder de leuze ‘Kiezen voor geschiedenis’ stalden een groep gelegenheids- en professionele boekverkopers, heemkundeverenigingen en verzamelaars hun rijkdom aan boeken uit over geschiedenis, archeologie, heemkunde, erfgoed of kunst in de oude pastorie van Wakkerzeel. 

Erfgoeddag 2017

Erfgoeddag: Fietstocht – ‘De Kapellekensbaan’

Naar jaarlijkse traditie tekende HAGOK present op de Erfgoeddag 2017. We maakten er een speciale dag van, want voor het eerst programmeerden we maar liefst drie projecten.

In ons HAGOK-documentatiecentrum gaven we de bezoeker een inkijk in de oude documenten, kaarten en boeken waarvoor we zorg dragen.

Onze genealoog van dienst, Victor Bernar, hielp nieuwe vorsers die benieuwd zijn naar de opmaak van hun stamboom. Onze voorzitter hielp bezoekers digitaal hun weg te vinden in eerder in HOGT gepubliceerde artikels over de regio en begeleidde hen in onze HAGOK-bibliotheek. Jan Gordts en Jan Cleynhens begeleidden de ruil van regionale erfgoedboeken over de dorpen op onze kleine HAGOK-boekenbeurs.  Zo maakten ze enkele erfgoedzoekers gelukkig en verrijkten ze onze eigen HAGOK-bibliotheek met nieuwe publicaties.

De vrijwillige gidsen Peter Dejaegher, René Verdonck, Jos Kennis, Griet en Els De Wachter gidsten fietsende groepjes langs pittoreske veldkapelletjes over groene wegen in Groot-Haacht. Velen kochten daarbij onze publicatie De Kapellekensbaan. Klein bidplaatsen en hun rituelen in Groot-Haacht. Dat boek, met routeplan, belicht ca. 40 kapelletjes uit Haacht, Tildonk, Wakkerzeel en Wespelaar.

Erfgoeddag: Belevingsbezoek HAGOK-documentatiecentrum

In het HAGOK-documentatiecentrum werd inzage gegeven in oude documenten, kaarten en boeken waarvoor we zorg dragen en werd er een ruilbeurs georganiseerd van regionale erfgoedpublicaties

Erfgoeddag 2016

‘De Kapellekensbaan.’

 Oude rituelen in Groot-Haacht.

Erfgoeddag

Lentefietstocht ‘De Kapellekensbaan.’

Hoe konden we het thema ‘Oude rituelen’ beter onder de noemer plaatsen dan die van ‘De Kapellekensbaan.’ We grepen de erfgoeddag aan om een erfgoedboekje te schrijven over en een inventaris samen te stellen van de veldkapelletjes te Groot-Haacht. Een uitdaging was het, dat wel! Ondanks het hevige regenweer wist HAGOK op die manier op 24 april toch veel volk te lokken naar de pastorie van Wakkerzeel, het punt van afspraak. Daar gaven we dan ook de aftrap van onze fietstocht. Door weer en wind wisten meer dan 30 enthousiaste erfgoedfietsers zich recht te houden zonder dat er een schietgebedje aan elke kapel nodig was. Iedereen die wil kan in de toekomst ‘De Kapelletjesbaan’ te Haacht ook zelf op eigen tempo herbeleven, hetzij ter plaatse, hetzij via het nieuwe erfgoedboekje (W. CAES, De Kapellekensbaan. Oude rituelen in Groot-Haacht, Haacht, 2016, 30 p. rijkelijk geïllustreerd in kleur). Elke geïnteresseerde kan zich nog één exemplaar aanschaffen voor slechts 7 euro, in ons HAGOK-documentatiecentrum (in GC Den Brueghel, 2e verdieping), elke dinsdagavond tussen 19 en 22 uur, of stuur een mailtje aan christel.verbeeck[@]gmail.com.

Ward CAES

Fietstocht Kapellekesbaan

Erfgoeddag 2015

Op zondag 26 april organiseerde de Haachtse cultuurvereniging de Koraal de erfgoeddag 2015.  HAGOK was van de partij in de unieke art-nouveau feestzaal van het ursulinenklosster van Tildonk.  Ons bestuurslid Jan Cleynhens stond in voor de opbouw van de HAGOK-stand met een aantal opvallende infopanelen. Maggy Vandenbroeck bemande de boekenstand.

Aan de hand van archieven, stambomen en bevolkingsregisters kon je ontdekken hoe dicht de archieven bij het heden staan en waarom het zo belangrijk is dat deze archieven bewaard worden.

Erfgoeddag 2014

Op zondag 27 april plaatste Erfgoeddag het roerend en immaterieel erfgoed opnieuw in de kijker. In Haacht beleven we Erfgoeddag op een unieke locatie: in de school van Sint-Angela te Tildonk en haar prachtige Art Nouveauzaal. Tussen 13.00 en 18.00 uur vinden er doorlopend tal van activiteiten plaats in samenwerking met verschillende verenigingen. Thema dit jaar is ‘Grenzeloos’.  HAGOK zorgde voor de historische omkadering en bood er een selectie van zijn publicaties te koop aan.

Erfgoeddag 21 april 2013

Op 21 april 2013 organiseerde de gemeente Haacht i.s.m. de Koraal en andere verenigingen de ERFGOEDDAG op een uniek plekje historisch patrimonium van Haacht, nl. in de Kraneveldshoeve die gelegen is op de grens tussen Haacht en Wakkerzeel. 
Deze historische hoeve opende uitzonderlijk haar deuren en het immaterieel erfgoed werd er o.m. tot leven gebracht door lezingen uit ‘Een kringloop van duizend volwassen, onvolwassen en soms ongewassen Haachtenaren’ van André Van Aerschot.

Een huifkarrentocht, een stand van de Stichting Levend Erfgoed (roerend erfgoed), een uiteenzetting over de geschiedenis van de ‘Craeneveltshoeve’ ofte ‘Hof ter Hofstad’, en andere activiteiten (w.o. de HAGOK-boekenstand), maakten van deze Erfgoeddag een geslaagd evenement.

——————————————-

Tussen 1986 en 1989 voerde HAGOK opgravingen uit op deze middeleeuwse hoeve en bracht bij die gelegenheid ook een boek uit: Caes W. e.a., Ter Hofstad doorgrond. Een Brabantse hoeve met walgracht te Haacht (1200-heden), 1990, 209 p. Het boek is nog verkrijgbaar in ons documentatiecentrum, kostprijs 8 €.