Menu Sluiten

Zoeken in heemkundige titels

HAGOK verleent zijn medewerking aan het initiatief van Heemkunde Vlaanderen vzw om heemkunde- en erfgoedartikels beter te ontsluiten.

Het idee voor het ontwikkelen van een databank met artikelbeschrijvingen bestaat al sinds Heemkunde Vlaanderen in 2003 een samenwerkingsovereenkomst sloot met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bewaarbibliotheek voor heemkundige tijdschriften.

Naarmate de digitale wereld steeds sneller en verder uitdeinde, plaatsten meerdere heemkundige kringen overzichten met de artikels uit hun tijdschrift op hun website.  Verschillende initiatieven werden ondertussen op provinciaal niveau ontwikkeld om artikels over heemkunde en erfgoed toegankelijker te maken.  Met de databank ‘Heemkunde in artikels’ wordt in 2015 een echte nood in het erfgoedveld opgevuld.

Deze databank bevat artikelbeschrijvingen van heemkundige artikels en werd samengesteld door Heemkunde Vlaanderen met de hulp van verschillende vrijwilligers met een hart voor lokaal erfgoed in Vlaanderen. De volledige tekst van de artikels kan je raadplegen in de tijdschriften die bewaard worden in de verschillende heemkundige documentatiecentra, de Erfgoedbibliotheek ‘Hendrik Conscience’ of een andere openbare bibliotheek.

In 2019 heeft Heemkunde Vlaanderen, samen met Volkskunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen, een nieuwe vereniging opgericht: Histories VZW.  Sindsien is de artikelendatabank bij deze vereniging ondergebracht.  De toegang kan u bereiken via onderstaande link.

TOEGANG