Menu Sluiten

Monumentenzorg

De zorg voor het cultuurhistorisch patrimonium in de regio is een van de doelstellingen van HAGOK.

De Kring zet zich in om het streekpatrimonium meer bekendheid te geven. Zo is het dankzij HAGOK dat sinds 1990 ieder jaar weer honderden mensen tijdens de Open Monumentendag het park van het kasteel van Wespelaar kunnen bezoeken.

Daarnaast onderneemt de Kring acties voor de bescherming en herwaardering van belangrijke gebouwen en constructies:

  • Naar aanleiding van de opgravingen in de Kraneveldshoeve (op de grens tussen Wakkerzeel en Werchter) (in 1989-1990), het historische Hof Ter Hofstad, werd een renovatiedossier ingediend.
  • In 1999 hielp HAGOK de Haachtse antitankgracht, de site van het kasteel van Roost (Haacht), en de Kapel van O.-L.-Vr.-van-Troost (Tildonk-Hambos) beschermen.
  • Dankzij o.m. HAGOK verscheen opnieuw de ijzeren ophaalbrug over de Dijle op de plaats van de historische Hansbrug.  Dit monument is bij uitstek een prachtig voorbeeld van het industrieel-archeologisch verleden van Haacht.
  • HAGOK volgde van nabij het restauratiedossier van de 18de-eeuwse Norbertijnerpastortie van de Parkabdij te Wakkerzeel.
  • HAGOK ijverde om de O.-L.-Vr.-kapel Behoudenis der kranken (Haacht) een beschermd statuut te kunnen geven. Ondertussen werd deze kapel door het Haachtse O.C.M.W. voortreffelijk gerestaureerd zonder dat een klassering werd afgewacht.
  • Naar aanleiding van de ontdekking van de belangwekkende resten van de abdijkerk van Vrouwenpark te Rotselaar (1997), werd – eindelijk – de aandacht van Monumenten & Landschappen gewekt voor het prachtige historische complex van het Montfortcollege. Dit leidde tot de bescherming als landschap van het totale domein.
  • In 2002 werd het dorpscentrum van Tildonk, op aangeven van HAGOK, onder de loupe genomen door Monumenten & Landschappen: bescherming van het historische dorpscentrum, met inbegrip van het ursulinenklooster met tuin, de Pastoor Lambertzdreef, het oud gemeentehuis werd vooropgesteld. Het historisch dorpscentrum werd ondertussen in zijn geheel geklasseerd. De St.-Jan-de-Doperkerk met bijbehorend kerkhof en kerkhofmuur, alsook de muur van de reeds geklasseerde pastorie waren voordien reeds opgenomen op de lijst van te beschermen monumenten. HAGOK leverde de nodige gegevens ter stoffering van al deze dossiers.
  • Ook voor het “Kasteeltje” (het vroegere Nieuwenborg, dat zulk een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van Tildonk) werd een beschermingsdossier door HAGOK samengesteld. Ook dit waardevolle gebouw werd met zijn omgeving wettelijk beschermd.
  • De in 1999 door toedoen van HAGOK geklasseerde kapel O.-L.-Vr.-van-Troost in Tildonk-Hambos wacht sedertdien op de broodnodige restauratie.