Menu Sluiten

Even terugblikken…

KRONIEK : Beknopt verslag van de duolezing van woensdag 15 februari in de polyvalente zaal van het GC Den Breughel in Haacht

Op uitnodiging van HAGOK bespraken Tim Vanderbeken en Joachim Piens op een zeer druk bijgewoonde duolezing (meer dan 130 aanwezigen) de ontstaansgeschiedenis van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) WinAr, haar kerntaken en toekomstperspectieven . Beide sprekers zijn erfgoedconsulent bij die IOED; Archeoloog Tim Vanderbeken is binnen die dienst ook verantwoordelijk voor de coördinatie.

WinAr staat voor Wingense Archeologische Dienst die in 2008 als intergemeentelijke archeologische dienst (IAD) werd opgericht. In 2015 volgde de omvorming tot een IOED met Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar als aangesloten gemeenten.  En in 2020 vervoegden ook Tremelo en Keerbergen de dienst. Uitbreiding naar nog andere gemeenten is een hot topic. WinAr is één van de meer dan 30 IOED’s in Vlaanderen.

De core business van de dienst is de uitbouw van een coherent gemeentelijk beleid rond het rijke onroerend erfgoed patrimonium van de aangesloten gemeenten. Leidraad daarbij is het onroerend erfgoed decreet.

Beide sprekers stonden stil bij activiteiten zoals inventarisering, adviesverlening, coördinatie en informatieverstrekking, medewerking bij Open Monumentendagen en Archeologiedagen, enz.

Een gedetailleerde bespreking in deze kroniek zou te ver leiden, maar één behandeld thema wil ik toch even extra belichten : de dringende noodzaak volgens de sprekers om de gebrekkige inventarisatie van ons erfgoed te verbeteren. Een ideale “onroerend erfgoed cyclus” start volgens Tim en Joachim met de opstelling van een inventaris die volledig en up-to-date is; daarna volgt de verwerking van die informatie, om dan al dat werk te bekronen met de ontsluiting van het erfgoed. Dat geldt niet alleen voor het bouwkundig en archeologisch patrimonium van de 6 aangesloten gemeenten, maar zeker ook voor hun landschappelijk  erfgoed. Denken we maar aan het in kaart brengen van typische vegetatie, zoals linden rond een kapelletje bijvoorbeeld, maar ook een rij knotwilgen aan de rand van een weide, enz.

Eén ding is zeker, er ligt nog voor jaren werk op de plank bij WinAr….