Orgelconcerten Van Peteghem-orgel Keerbergen!

Toegang gratis

Info ? Klik op de foto

 

‘‘Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw’

 Najaarslezing Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven

Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

 

Zaterdag 2 december 2017

 

PROGRAMMA

 

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant verwerft, bewaart, ontsluit en valoriseert alle relevante historische en erfgoedgerichte studies over de provincie en haar voorlopers. Het Rijksarchief te Leuven bewaart in hoofdzaak overheidsarchieven afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant. Vanuit hun expertise bouwen beide instellingen een publiekswerking uit. Via een lezingencyclus willen ze actuele tendensen in geschiedschrijving en heemkunde belichten, aandacht wekken voor publicaties, documenten en objecten uit hun collecties en hun werking rond het thema voorstellen.

 

De najaarslezing 2017 richt zich op het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Zowel de chronologische evoluties als de geografische spreiding van economische activiteiten vormen een uitzonderlijk rijk veld dat vele heemkundigen en erfgoedzorgers boeit. De centrale ligging van de regio, een knooppunt van (water)wegen, bevordert sinds de 19de eeuw niet alleen de ontwikkeling van industrie en diensten, maar ook de expansie van een commercieel gerichte landbouw. De intense interactie tussen de primaire, secundaire en tertiaire sector is dan ook een typisch kenmerk van de economische structuur van de provincie.

 

Op deze najaarslezing laten historici, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen stedelijke en rurale context. Ze reiken ook handvaten aan om het rijke erfgoedmateriaal op dit domein te verzamelen, te verwerken en te delen met het publiek.

Voor meer info klik op onderstaande afbeelding