HAGOK presenteert :

"Het laatantiek Sagalassos: het einde der tijden of een nieuw begin?"

door Prof. Jeroen Poblome (KU Leuven)

Donderdag 21 mei 2015 om 20 uur

in het Auditorium van de gemeente Haacht

GC De Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht

Bij het einde van de Romeinse overheersing vreesden velen dat het einde van de wereld nabij was.  Ook wij zien die tijd als een periode van verval.

Maar..., is dat wel zo ?

Hernieuwing LIDGELD 2015

Mogen we aan onze leden vragen hun lidgeld te vernieuwen

door overschrijving of storting van

25 €

Op rekening BE69 9731 1938 2378  (BIC ARSPBE22) (LET OP : gewijzigd nummer)

van HAGOK vzw Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht met vermelding van ‘Lid HAGOK 2015’ + naam en mailadres.

Hiervoor ontvangt u ook volgend jaar driemaal het tijdschrift HOGT.