Menu Sluiten

Relaas Open Monumentendag 2022

Zondag 11 september 2022 – Open Monumentendag in het Domein de Spoelberch te Wespelaar

De Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring organiseerde tijdens de open monumentendag op zondag 11 september 2022 andermaal een aantal rondleidingen in de unieke historische landschapstuin van de burggraven de Spoelberch in Wespelaar.

Tijdens hun wandeling door dit privédomein konden de deelnemers o.m. kennismaken met de obelisk, de piramide, de tempel van Flora en de wondermooie natuurpracht.

Mede dank zij de stralende zon was de belangstelling zeer groot (meer dan 600 deelnemers).

Gelukkig had projectleider Danny Leysen extra veel wandelingen voorzien : liefst 9 gidsbeurten werden afwisselend geleid door de HAGOK-leden René Verdonck, Peter Geens, Jo Vandesande, Griet De Wachter en Danny Leysen zelf.

Belangstellenden konden na de wandeling nog snuisteren in de HAGOK info- en boekenstand waar liefst 5 enthousiaste deelnemers zich lid maakten van de kring.

Dank aan alle HAGOK-vrijwilligers die hun medewerking aan dit evenement verleenden en ook aan de leden van de Haachtse basketbalclub voor hun bereidwilligheid om een drankenterras uit te baten.