Menu Sluiten

HOGT-2022-2 is uit…

Uit het voorwoord, door Bart Minnen

Onverstoord blijft HAGOK het rijke regionale verleden exploreren. Dat levert ook nu weer soms erg verrassende nieuwe inzichten op. Zo ontvingen we een merkwaardige bijdrage van Gerrit Lissens, over het ‘Vlaamse Land van Rotselaar’: een heerlijkheid in handen van de Brabantse heren van Rotselaar (einde 13de eeuw-1331), die zes dorpen omvatte in het Land van Aalst, in het graafschap Vlaanderen. Zelf belicht ik een mirakelboekje van Sint-Job uit Wezemaal uit 1633, dat in 2019 boven water kwam en dat vijf officiële verslagen bevat van mirakels uit de jaren 1508-1518. Dat onze regio befaamde orgelbouwers heeft gekend, blijkt nog maar eens uit de bijdrage van Jan Vander Elst over de Rotselaarse orgelbouwer Joannes Van den Panhuysen (+ 1665).  

Dan belanden we in de 19de en 20ste eeuw. Jan Gordts ontdekte de exacte datum van de verkoop van het kasteel van Roost in Haacht in 1828. Arie Geens geeft aan de hand van foto’s uit het familie-archief van de lemen hoeve van Sooi Bogaerts (1847-1933) een pakkend beeld van de harde leefomstandigheden in Rijmenam aan het begin van de 20ste eeuw; Sooi en zijn zoon Neel waren tevens de mondelinge bron van enkele merkwaardige sagen met historische wortels. Griet Wynants voltooit haar ‘epos’ over de moord in 1901 te Holsbeek gepleegd op Leon Bruyninckx.  

Reconstructie van het verleden: dat is wat Filip en Els Schoovaerts doen. Onder de vorm van een ‘brief’ aan de familie herdoen ze de vlucht van hun grootvader en overgrootvader met zijn familie in mei 1940 naar het dorpje Bizeneuille in Frankrijk. André Van Aerschot belicht in zijn typische stijl de figuur van de Haachtse koster Jozef Faes (+ 1953).  

Naar aanleiding van de oprichting (2019) van de pastorale zone ‘De Goede Herder’ biedt Jan Cleynhens ten slotte een beknopte historiek van de zes gefuseerde parochies, van de middeleeuwen tot vandaag: Sint-Remigius Haacht, Sint-Adriaan Haacht, Sint-Jan-de-Doper Tildonk, Sint-Lucia Wespelaar, Sint-Hubertus Wakkerzeel en het grootste deel van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, Haacht-Station.