Menu Sluiten

Hernieuw uw lidgeld 2022!

Verleng nu uw lidmaatschap (incl. abonnementsbijdrage op tijdschrift HOGT) met een jaar en betaal 29€. Het lidgeld bleef ook in 2022 ongewijzigd.

Stort 29€ op rekening IBAN BE 69 9731 1938 2378 van de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring vzw (HAGOK), met vermelding: ‘lid HAGOK 2022’ + uw naam en adres, en uw e-mailadres.

U bent één van onze 500 leden. Het bestuur dankt u voor het vertrouwen en voor de financiële steun zonder dewelke het tijdschrift veel minder uitstraling zou hebben!